Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/116

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

<ՅՀ. Գ. *> З^'ЭоБ c^oboRn^ooGoobo 3°Տ0>3° 5?շ °ББо С^йЛлЬсоуБаЭ շ?օքօ°Ե boy- Յշծ^յ^օօօ 3cnojooobo Ьо£*>соЭу օօՅշՅ^ՕԴշօ ;օշ Յց do^ooG уоЛ^о^о C?°- ЗоЬзсрз^о, ^cnQo ^30^ foo do^ooB յօծ^0 CPO^^d^O0՝5* ^зосго^°о ^շ՜ <£"ОоБ уобэд&О Зу^Ь. O^OQ ^>33<^0 в£)ЬЬзСЗО ՀԾՕ ՕՕՕՕՕօծշ 0>ЛоЬ. ՀՀ. Գ. 3> ՅօՅօ^յյՅ00» «Յ^Շ0^ аЭо&^оЛо. Պետերրուրգ, 1847 թվի հոմւիսի 27-ին Իմ սիրելի մայրիկ ջան, Սիրով Ձեր ձեռքն ու կուրծքը համբուրելով[' բարևս եմ հաղոր¬ դում Զեզ, նույնպես և իմ սիրելի Միքայելի և Հռիփսիմեի աչքերը համբուրելով[' բարևներս եմ հաղորդում նրանց։ Մայրիկ ջան, հու¬ նիսի 6-ին գրած Զեր նամակը և մեկ թումանը ստացա։ Քայց երանի գիտենամ, թե խոլերայի մասին ինչո՞ւ չեք գրում։ Այս լավ իմացեք, որ նման լուրեր այստեղ չեն թաքնվի։ Ասում են, թե օրական յոթ-ութ մարդ է մեռնում, այն էլ ժողովրդի ստորին խա֊ ւԼիթ։ Բժիշկներն ասում են, որ ով մաքրություն կպահպանի, նրան բան չի պատահի, միայն թե ուտելիքը կամ խոհանոցը մաքուր պահ֊ ,Ա,, Զեզ մատաղ, մայրիկ ջան, ի՞նչ կարիք կա, որ ես Ջեզ նախա֊ զգուշացնեմ, աշխատեք այգում լինել կամ գնացեք Ծավկիս^, այն¬ տեղ հով է, վրան սարքեք և քեֆ արեք, մինչև որ այդ քամին անցնի։ Քաղաքի մեջ շատ չման գաք, որովհետև ջրհորի հոտը վնասակար է։ Էլ ի՞նչ խնդրեմ. բժիշկներին հարցրեք և ինչպես որ նրանք կնախա- զգուշացնեն Զեզ այնպես էլ վարվեք։ Ա խ, երանի գոնե այստեղ լինեք։ Իմ մասին ամենևին մի մտածեք, ես լավ եմ և ուրախ, ան¬ վերջ Երևանի սուջուխ, չորացրած դեղձ ու սալոր ուտելով եմ ման գալիս ($ախարբեգովն է բերել չափազանց շատ)։ Մ այրիկ ջան, Աննա Գրիգորևնային դեռ չեմ տեսել, թառն էլ դեռ չեմ ստա ցել։ Դեռ ես համալսարանումն եմ։ Սարքիսովը այս ամսի 24֊ին գնաց այստեղից Խարկովի ՞հա¬ մալսարանը և այդտեղ դեռևս ոչ ոքի չասեք, մինչև որ ուրիշից չի¬ մանաք Դուք այդտեղ։ Մի ծիծաղե[ի բան պատմեմ։ Կիրակի օրր ես ու թախարբեգովր զբոսնում էինք Նևսկի պրոսպեկտով։ Մի մարդ ինձ կանգնեցրեց և հարցրեց, թե ես հո Խարկովից չե՞մ եկել։ Ծիծաղս եկավ, ես իսկույն Ոճ