Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/14

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

Зофб^ф^Бо з^ЛгоБэдоЬ ЭофпспЗсо^офо gcopgo^o оЭ conob ^обоооо с°о ob гэ6Эсп0Срд оото ^gcpo^o^ooo, Ոօ0 ՅօՅյց^օօծօ3, ՅօծօՅ gb- ՀՀՀ>(ձ օՅռն ^ЗоБ^ро фоБо obg o<bob, пгоЭ ooooojco ппо {p^pob Յյց^օօծօ onoboo. օՅծօօծցՏ, <bco3 &33^ ծոՅօհ ср^> bbgo հօօ bbgo БооЗоо оз^^рЗуп- օշցձօ o^figBb, £po£po d^oQCpo ^Յօ6<յ>օ ocmb: ^дЗ^од^ оЭоЬо. С?ЗС?03?0^, 3ցձ<^3 յշ(4)0ծ° Յ^ց Ո<3Շ (Յ^^ՅցյՅօ), *^3q^oq bg^- 9?օ։ՑՅ^ ЗофбсофоБоЬооодоЬ; 'Зодс^ С?°3?03°» З^^оЗ ծրօ C.ogoJAg, or>£) gob добдф^Зо З^С?3^°» 9оС*Э б^Эсодд^ро.

  • (Ь<Эс?38 оЭоЬо, ф£)СГ°0 сросро Jo^poJo ^6оЬ, ՅօծօՅ ^agrxn ^роЗо-

Ъо спсорздйоЬ Ъодсо^оо оусо ojo, 6пЭдсро0 Ьэдср сродообд. ^Ьздйб Q^Cpo obg հօ^ցձօ оЛ օծօե, бсп^сапу ծօօՅ cpo^poo. cpg^pog^ob, ՅօՅօյօօ»- Ьд 500^00 Э0Э0, фд& соЗоБдЪо. £>o(pr>o, oo^ndbo, Эодсоо, cpgcpocpo, bo3r>- 60. oonGo (too уздср0^0- с^ЗззБо Tnr^po j»5Aoggj <Հ. Գ > ^ЗдЬо ЬспЗЬоЬ j^^Q^obo^^b оподоБ обоооБ ojo. b^j^p Յօյօծօօև ^ч՝1>0<рроБ4; осЬу oobg оЛоЬ ojo.

Մոսկվա, 1840 թվի օգոստոսի 15-ին

Ամենաթանկագին մայրիկ ջան,

14-ին գրեցի, 15-ին ուղարկում եմ Ձեզ։

Սիրով անթիվ բարևներս եմ հաղորդում Ձեզ` ձեռքերդ ու կուրծդ համբուրելով, նմանապես իմ Հռիփսիմեին և Միքայելին։

Մայրիկ ջան, շնորհակալ եմ աստծուց, ես լավ եմ և մինչև այստեղ այնպես եմ եկել, որ ոչ մի տեղս չի ցավել։ Այժմ էլ շատ լավ եմ, միայն այն է ինձ անհանգստացնում, որ Ձեզանից նամակ չունեմ: Գուցե վաղը կամ մույս օրը ստանամ` եթե գրել եք։ Այնուհետև, մայրիկ ջան, մենք Մոսկվա հասանք սույն ամսի 13-ին, երեքշաբթի օրը, առավոտյան ժամը 10-ին։

Ես Ձեզ գրել էի, որ ճանապարհին չի անձրևել և ոչ էլ մինչև տեղ հասնելը: Սակայն այն օրը, երբ մտանք Մոսկվա, ժամը մեկին հորդառատ անձրև եկավ, և ահա երկու օր է` անընդհատ անձրևում է, որի հետևանքով նստած եմ տանը և, ինչպես Դուք, ես ևս դեռ Մոսկվան չեմ տեսել։ Ճիշտ է, միջով անցանք, սակայն այնքան մեծ քաղաք է, որ թվում է, թե երազում ինչ-որ բան են ցույց տվել և այդ պատճառով