Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/192

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

°C?3^ 3o(JQ3ob ^yo£>CO оЗсодСО, ЬоБоЭ ՅրԴշՕ^ՕԸ (OO 3g<4g &0(П0у 'Э j6 ogcob, bob^OQ (00 Эду 'ЭдБо оЗЬоБодоп. օյՏցձօ օծ 3o£g6g3(cg, Յօձ^ճՅ ЬоуЭд 3o3ojg(pgb, eng 3g ^дБ bxDCT ЗЦ/чо<од ^дсросл ֊օծ ^ց՚ըձ- cgbr>(pg. ЗоЬдо^^оБ, оЗд(ро 3oJgb,<bco 'Здб օօօցօև ЗофодЬ ‘ЭоофдсоЗ (ро ЛодооБо(р Scoo^Qggo. дЬ ^о^Бо Կհդ ^оодоооЬсо, 30630(0 ‘ЭдобоЬд, 6<г> 06090Б БоЬсоЫ /օՅօև 'ЭдЗсрдд, ЗоЬдо^^оБ, сод БдЭо Ьоддобдсро до^Ь С?° Ьодд(рг>(^о об 306(00, дЬ ^одБо օՅօն ^од(рд *Эд6 Ьд(доспо. 06030b об оБ(рсо, оособд (օօցօ(ո^յՅցձօ2 (ро обд ^дсрдЗдсро а0^™» оособд до- (рдБ Ср-3°С?с]ЗдЗо. օօց6(օ ^30(0 Տ?օյ0ծօՀ?^° ո?՝ւ?3՚°- ЗооБ(з ^Бсро одЬ- 3°СРЗ С?"5 ЭоЬдд. боЗфсобод ‘Bggod^ooS, 'ЭдБо bgcpobo, Зо(дд ^одсрд ;оо Эо(^д ЭоЗ^дбд, слд ob (ос03006 обоЬ, оБ оЭо*Ьд(р 6оЬ оЗЗсоЗдБ. Зо- Ьз°(^^оБ, ЗддбЬ об азЬзз^дЗо, оЭофсоЗ Лео goQO. бсо дбепод бсо 3000- ьЛо, азз^оз0- ЗоЬдо(д БодофоБ ЬдБ(рддсодЬ. <г գ.> ерзероз^оБ, сод БдЗо boygo^cro а^Зз*3» 3^ ?°Зб° Эоддо ЭоЬдо(дЬ.

Պետերրււրգ, 1849-ի փետրվարի 25-ին

Սիրելի Միքայել ջան,

Անցյալ անգամ խոստացա, որ քեզ առանձին նամակ կգրեմ ն այժմ գրում եմ։ Միքայել ջան, լավ գիտենաս, որ մարդուս համար անունն ավելի թանկ է, քան կյանքը և դրա համար էլ մարդ պիտի աշխատի նախ իր անվան, հետո կյանքի համար։ Ինչի՞ս է պետք այն կյանքը, ինչի՞ս է պետք այն հարստությունը, եթե որևէ մեկը իմ մասին պիտի ասի, է՛հ, խաբեբայությամբ է ձեռք բերել իր ունեցածը. գոհություն աստծո, ոչ ոք չի կարող քո մասին ասել, թե խաբեբա ես կամ վատ տղա, բայց մի երկու բան իմացա ընկերներիցս և շատ եմ վշտանում։ Ես ևս նախօրոք զգուշացնում եմ, որ վատ մարդ դուրս չգաս, թե չէ բավական է, որ մարդ փչանա, հետո արդեն խրատ դժվարությամբ կընդունի։ Միքայել ջան, չլինի թե իմ խրատից վիրավոր`վես, ոչ էլ ասես, թե դու ինքդ քեզ ինչու չես խրատել: Ա՛յ, հենց դրա համար եմ ասում, Միքայել ջան, որ մի-երկու վատ բան էլ ես եմ արել և այժմ զղջում եմ։ Ես էլ հենց դրա համար եմ նախազգուշացնում, որ դու այլևս չանես։