Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/66

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս
  • Յօ соб эдбоЬ 803036050 3600 £)6cojb 305032». дЬ Նհհհ* 0033*80 cocob Յօ֊

6300b оЪоЭЬ, 500 £36 36000 ^боо^о 0Э05000. 800063 £)6օօյօհ00030^0(3 63055* ?^3°СГ С?° '3<<,cnd0k ЗоЬоЪзЗобз&55*о5ро0 Ьоб^оЬсозсооБ Э03500306 500 оЭоио фсо6(*)ооЗооБ(оЪз50 зЬ^оз^^сГсоЬ. 3655*0, C?3C0^3?°^j 0^3500 Зо^дЬ, бсоЭ 6oq 83 oj 03 £) 55*0 Зо^Ь, оЭоЬ 306500 0033*80 соооЬ 8063006 on coo8oj^3&oo 0002100033850060 500 Э363, оо£) 508360080 Эо5ро6Ьо 500 800063 j£*6b*8o 3^5003355*, Эо'Эоб Эпзузз^о фообфсоЗооБсоЬ 60300Б0 ^0355*0. СрЗСОО>3^оБ, 50050000b 3006003 об 8oj00ob, 6ооЭ 0b гоооЬо 80630006 £3x06000 ооооосоБ 80050006, 500 օօ՚-յ обо, 00,333Б Б^боЬ 3080803*6036000. оо^ззБ^оБ ЬооЭ oj 63^)0 80^36, бооЭ Б3З (2^)сГз2>оЬо^оБ 0033*80 b^jooo Зо- Б3000 £>03bоб£00. Sqq ЗЗОСГ^Ь Cpo>3°jcTQ2> 500 зфгобфгоЗооБсооо 336 րՕՅ^^Յձօ. СРЗ^СОЗ^оБ, БзЗоОЗоЬ 6*0 оБо(ОЗ^т>РОО, 83 8055*006 J06305OO 306, боо- &co6q фобо, оЬз зЬ^ерз^о. бзз^Ь 806,^060836, Бз(^о0 30000503, бп оо2»оо2»зБ, օօ՚ըյ ^зФо^^^З^^0^ ^З՝5 0£)£?°

Պետերբուրգ,1846 թվի դեկտեմբերի 9-ին


Ամենասիրելի և ամենաթանկագին մայրիկ ջան.


Նոյեմբերի 18֊ին գրած Զեր նամակն ստացա այս ամսի 3֊ին։ Շատ ուրախացա, որ իրենց ձեռքով Լին գրել տերտերը, կույսը, ձալոՄարթան, Յագորը, Միքայելը, Հռիփսիմեն։ Բոլորին շնորհակալությունս եմ հայտնում և իմ փոխարեն խոնարհաբար բարևեցեք նրանը: Մայրիկ ջան, ամենից շատ նրա համար էի ուրախացել, որ Դուք Ձեր ձեռքով շատ էիք գրել:

Մայրիկ ջան, ինշո՞ ւ եք այդքան անհանգստանում, ինչ որ ինձ ցանկանում եք գրել, այդ ամենը գրել տվեք Միքայելին կամ Հռիփսիմեին և ապա մի-երկու տող Դուք ինքներդ ավելացրեք:


Մայրիկ ջան, ինձ շատ եք խրատում և ասեք, թե որդիս հեռու է ինձանից և ով է իմանում, թե ինչեր է անում: Մայրիկ ջան, աստված վկա, ես ինձ այնպես եմ սլահում, ինչպես Զեր սիրտն է ուզում: Այդ տեսակետից Դուք վստահ եղեք և եթե աստված չխռովեց, հույս ունեմ աստծուց, որ լավ անուն կվաստակեմ այստեղ:

Մայրիկ ջան, այժմ մի երկու խոսք պիտի ասեմ դաշնամուրի վերաբերյալ: Հիմա Դուք կասեք. » նա ու իր ֆորտոպիանոն»: Մինչև հիմա,.մայրիկ ջան, ես Ձեզանից ամսական տասներեք ռուբլի էի