Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/71

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

.օծ ЭДЗ^спсл11 ob օօ՚ը օծօ. Зоб^ро^пбо (^З^ф^дЬо12: (^QOj^^oq 36000 ЗбсофзЬсобоо, ^пЗ^оЬо^оБо^ £336 ЛоЗдЬ зЬ^с>зсЗ»^)^го&ог). <Հ. Գ. 4> СРзСроз^Б. <ЭзЗО^՝огпсл ^3°£0о Ъоо6з&о. Э3 £oo£o!j Ь^огкЗойооо 33^" Ч,;>:С?3^Ю cr։o<r>k^]3 («оЭзЬ. ЬооЬтззоо (оЭзбшЬо, [03^003^06, бсоЭ 3Э0 3-յ^ՈՕ<^>ԵրօԵ £00 (Г>пЛЬз«3£[30£0 Эозороп! <Հ. Գ. 5> £РЗ£СОЗ^оБ З^ОТО ՅօՅ^Յ^ՅՕԴ, <Л«3 ^3360 6>£)նօ ՀօփզԽՆ З^сро об ^ЗЬА^^>£00, об OOQ зЗо<^<ЭТО. րորՂՀՀԴքԴ ^О^оЬ^Гоб^ОООО? <Հ. Գ. 6> 000£^>Օյ0Դ0. օՅօն ГС>3£00, £ՕՕ£0Ո £С>3£00. £033^0 OoSojOO^OO £00 ОПО- ^ոյ^յօՕ £)Օօ(Տ>օ6օօօ: 3ՐԴ030. ymojo. <Հ. Գ. 7> ^ՅՅ^0 сг’З^З^ЗСГ'՛'^ ւՕ-՚Յօ օօօ^յ^0*^0 V*°2?^° ^пз°с?э .25-^0.

Պետերբուրգ, 1847 թվի մարտի 3-ին

Ամենասիրելի և ամենաթանկագին մայրիկ ջան.

Սիրով ձեռքդ համբուրելով բարևս եմ ուղարկում. նույնպես և իմ սիրելի Միքայելին և Հռիփսիմեին: Այնուհետև, հայտնում եմ Ձեզ, մայրիկ ջան, որ ես շատ լավ եմ, ուրախ և առույգ, ես այլևս այն սվսվան Գաբրիելը չեմ: Իմ արևը վկա, մայրիկ ջան, ճիշտ եմ ասում` երանի նրան, ով առանց Պետերբուրգը տեսնելու չի մնա. ինչպես արծաթի կտորը գցես ոսկեջրում և առանց որևէ ջանքի ծածկվի ոսկով, այնպես էլ Պետերբուրգն է այնպիսի մարդու համար, ում խելքը մի քիչ կտրում է։

Մայրիկ ջան, Ձեզ ճիշտն ասեմ, շատ եմ ցավում, որ Միքայելը այստեղ չէ, բայց այդպես և այդ գիտությամբ այստեղ լինի, ի՞նչ կարող է անել, ինչ ասեմ նրան, որ սովորել չցանկացավ։ Ո՞վ է ասում, որ նա չինովնիկ դառնա, էլի թող առևտրական լինի, բայց գոնե գիմնազիայի լրիվ կրթությունը ստանա, այստեղ այն պատիվն ու գիտելիքները, որ անեն առևտրականները, այդտեղ չունեն խորհրդատուներն ու նախագահները։ Եթե աստված օգնի և պետական ծախսից որևէ կերպ ազատվեմ գուցե թե դասընթացը ավարտելուց հետո ինքս էլ այդ արհեստին հետապնդեմ։

Մայրիկ ջան, Միքայելին խնդրում եմ, թե խելք ունի, կրթությանը հետևի, թե չէ հետո կփոշմանի. թող մեկ մտածի, եթե երբևէ