Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 3 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 3-րդ).djvu/174

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ամեն մեկն ուզում է ինքը լինել նախագահ և այդ պահանջում է նա ամենահանդուգն ձևով, ամենևին չամաչելով, չքաշվելով, ամեն մեկն ուզում է ինքը /ինել տեսուչը, խմբագիրը, պատ- գամավորը, մի խոսքով[' ամենայն տեղ պահանջում է առաջին աթոռը։ Սրանք միշտ մաքառում են իրար դեմ թե' խոսքով ե թե գրչով, միշտ ջ',ջում են իրար։ Սրանք ամենքն էլ մի կազա- պարով են ձուլված. կարելի չէ լավ անվանել ոչ մեկին, բայց կարելի է ասել այս մեկը մյուսից մի քիչ լավ է։ ճրշ- մարիտ է, գեր մանացիք եսական են, բայց ոչ դեպի միմյանց, որ րն դհա կա ռակը շատ ընկերական, շատ համ այն ական} հա¬ սարակական և միաբան են» այլ նրանք ամենքը միասին եսա¬ կան են դեպի օտարը։ Ւսկ մերոնք գերմանացոց բուն բնավո¬ րությունը նակաշր^ած են բերում մեղ մոտ, գալիս են իբրե գերմանացի մի օտար աշխարհ, և ոչ գերմանացու բնավորու¬ թյուն ստացած նայ, իրանց հայրենիքը։ Այնպես չեն վերաբե¬ րում միմյանց, ինչպես գերմանացին գերմանացուն է վերաբե¬ րում, այլ այնպես, ինչպես գերմանացին վերաբերում է դեպի գւսղիացին։ Ս կղրում, նորեկ ժամանակճ գլխներն այնպես ցից է լինում, ինչպես դատարկ հասկ, սրտերն այնպես ուռած ու փքված, ինչպես փչած ռումբի։ Սրանք ոչ միայն միմյանց չեն հպատակում, միմյանց հետ չեն ընկերանում, այլ ամեն մեկը մի աոանձին բանակ է կազմում մյուսի դեմ, հպատակեց֊ նելով իրան իր եսականությունից աղատ մարդկանց։ Հպատա¬ կեցնելու և չհպատակելու ձգտումը այնքան սաստիկ է դրանց մեջ, որ իրանց են հպատակեցնում ոչ միայն մարդկանց, այլև ընկերություններ և հասարակություններ։ Սավական է, որ դրան ցից մեկը լինի հոգաբարձու, տեսուչ, երիցփոխ, նախա¬ գահ մի որևէ ընկերության, գիտցած եղեք, որ ինքը նրանց չի ծառայելու, այլ նրանց է իր եսին ծառայեցնելու։ Ձեզ օրինակ Աբգար Հովհաննիսյանը, որ ձգտում ունի ամբողջ հայոց Աք լգը իրան հպատակեցնելու։ Հպատակեցնելու ձգտումն այն աստի¬ ճանի է հասնում, որ դրանք ուղում են հպատակեցնել իրանց Ա բնական ու հոգեկան օրենքները, փոխանակ իրանք հպատա¬ կելու այդ օրենքներին։ Օրինակ' փոխանակ լեզվի և կրթութան օրենքներն ուսումնասիրելու և նրանց հպատակելու* իրանք են լեզվի և կրթության օրենք ստեղծում, և անմտաբար իրանց 174