Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 3 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 3-րդ).djvu/181

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


յա գետ և բարեկիրթ քահանաներ։ Ժամանակ չէ միթե ազատ¬ վել կապկական ոստյուններից։ Ինչևիցե, պ. Սունդուկյանցր մեր գրականության րեմի հա¬ մար մի դտն||սւծ մարդ է և այս գյուտի համար մենք պարտա¬ կան ենք հանգուցյալ Ամրիկյանին և պ* Չմշկյանին: Առանր այս պարոնների մենք Սունգուկյանց չէինք ունենար Ուրեմն պ• Սունգուկյանցր մի ինքնաբույս ծաղիկ չէ, այլ ։ւ|աաւյասսւ և շատ հաջող։ Մի տա րակույս, որ ես միշտ ունեի, այժմ նրա կենսա¬ գրությունը կարդաչուց հետո բոլորովին լուծվեց ա վ i Ես այն կարծիքի եմ (թեկուզ շատերի համար մի մոլորո։թյուն համար ֊ վի), որ &իֆլիսի բնակիչը չորրորդ սերնդում բարոյական և մտավոր շնորհքից զուրկ է լինում: Զարմանում էի, թե պարոն Ս ունգուկյանցր ինչո՞ւ է բացառություն կազմում այս ընդհա¬ նուր կանոնից։ Այժմ բանը պարզվում- է։ Շահան Ջրպետը մա¬ նուկ Գաբրիելի սրտի մեջ ձգել է այնպիսի սերմեր, որոնք իբ¬ րև մանանեխի հատիկներ' ժամանակին պիսէի ծլեին և ծաղ¬ կեին. հարկավոր էին միայն հմուտ պարտիզպաններ, որոնք այդ ծաղիկներից օգուտ քաղել ՛գիտենային. այս բախտին էյ արժանանում են պ. պ- Ամրիկյան և Չմշկյան: Պ. Սունդուկ֊ յանցի շատ դերերը հենց այս պարոնների վրա է չափած ու ձև¬ վածւ Չունի այնպիսի դեր, որ կարոտ լինի նշանավոր դերա¬ սանի խաղալուն, նրա գործող անձանց դերի մեջ կարոդ են մտնել ավելի աննշան դերասանները, քան նշանավոր, որոնք պահանջում են զորեղ սրտի ու մտքի տեր անձինք: Այս բանում մեղավոր չէ իհարկե պ. Ս ունգուկյանցր, քանի որ այդ է ավել Թիֆլիսի բարոյական և մտավոր սնանկություն ունեցող կյանքը: Պ. Սունդուկյանցր մեղավոր է նրանով, որ Գևորգ- Տեր Աղեքսանդրյանցի նման հափշտակված է Թիֆլիսի մտավոր fiiuriimrupj|UiJp, այդ հարստության աղքատությունը և սնան¬ կությունը Նշմարելի չէ ղրանց, ինչպես նշմարելի չէ պ. Րաֆ֊ ֆուն իր հերոսների խաշադողի բնավորություն ո։)ւենալրլ Ա֊ սած է, ագռավին իր ճուտը դուր կղա, օձիննճ իբր։ Ամեն գրողի համար իր ծննդարանն է քաղցր, ինչպես Պռոշի համար իր Աշտարակը, որ կենում է կենում, էլի գնում Աշտարակ, այն վաղվա տերտերի նման, որ միայն մի շարականն է եղել իմա - 181