Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 3 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 3-րդ).djvu/186

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կույն կարգադրում է, որ Ո֊երը հանեն։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, որ այդպես շուտ ըմբռնել եք կանոնադրությունը, բայց, ի սեր աստծո, ինչո՞ւ մեկ բերան չխո-ստովանել, թե ո՞ւմ արտն է հնձել։ Թվացել է, որ իմ արածը մի մեծ բան չէ, դրանից էլ հեշտ բան ի՞նչ կա որ, ուրեմն կարժե՞ միթե որ ասենք, մենք ընդունեցինք պ, Աղայսձնց ի մշակած ուղղագրությունը։ Եթե հեշտ է, հապա ինչո՞ւ շեն ընդունում շատերը, նույնիսկ Պռոշ֊ /անցը։ Եթե ընդունե լն անգամ դժվար է, որքան դժվար է ուրեմն առաջին գիտակցական քտյլ անելը, ինքնիրան տ ա րհ ա ֊ մոգելը, երկմտելը, քնն,աղատելը, ուրիշին համոզելը: Չէ' որ ղա տարիների և ոչ րոպեի արդյունք է։ Բայց տեսեք մեր բարեպաշտ խմբագիրն ինչ է ասում։ Ա- սում է' Ո֊ն կպահենք այն բառերում, որոնց մեջ այդ տարլր արմ ատի մեջն է, ինչպեսճ անուն, անուան և ոչ անւան, լե- ղու, լեզուի, լեղուում և ոչ լեզւի, լեզւում լեղւա բանական։ նրա դեմ կասենք ըմբոստ աշակերտին կարելի է մի թունդ ապտա¬ կով կարդի թերել, դժվարը' բթամտին բան հասկացնելն է։ Չկա աշխարհ ի и երեսին ոչ մի քերական,. որ չէինի ընդունե֊ լիս [եղվի հոլովական փոփոխումները, սղումները—կորուստ¬ ները։ Ամեն լեզվո ւմ ուղղականը ուղղա կանի պես է դրվում, սեռականը' սեռականի. այսպես և մյուս հոլովները։ Այսպես ասում և գրում ենք հայր, հօր, և ոչ հայրի, տուն, տան և ոշ տունի. նա, նրա և ոչ նաի. ես, իմ և ոչ եսի, սուր, սրի և ոչ սուրի• գՒրՔ* ԳՐՔՒ ե ոշ դիրքի• աստլած, աստուծո և ոշ աստուածի։ Ահա այս համաշխարհային և հանրամարդկային օրենքով պետք է դրել այնպես, ինչպես որ ասում ենքճ չեղա լեզվիւ ե ոչ լեզուի, անուն, անունի կամ անվան, և ոչ անու֊ ան։ Ինչո՞ւ համար կգրենք նվեր, զվարթ, հոդված, հատված, բայց լենք գրի աստված, արդյո ք բարեպաշտության համար, բայց չէ* ՈՐ ճշմ աբիա բարեպաշտությունը պահանջում է Աւստուծո անունը ավելի սրբությամբ և մաքրությամբ արտա¬ սանել, քան որևէ հոդված կամ հատված, և չէ՞ որ մեր մա- լքի նկի ն սինոկները, որոնք հայերեն կարդում են իբր օտար լեզ֊ վով գրած տառերով, կարդում են աս֊տու֊ած, АстуЭЦ-!/ ե ոչ աստ ֊ ւա ծ։ Բավակա՞ն է մինչև այստեղ, թե' էժ կուզեք։ «Մուրճձ֊ի այս անհամ <րՆերքին տեսությունից» մեր դառ֊ 186