Էջ:Ghazaros Aghayan, Collected works, vol. 3 (Ղազարոս Աղայան, Երկերի ժողովածու, հատոր 3-րդ).djvu/188

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


թույլ Լ տրվում քմահաճո բգավոց ու զռռոց, ՛բայց թույլ չի տրվում երկնային Ներդաշնակություն ունեցող երգեհոնի նվա֊ դեչր։ Ո' չ, մենք դեռ ավեյի չենք ճաշակի զարգացման կողմից, քան օխտր հաց ուտող մականվանված զու րւնաչի Ասատուրք ։ Մտեք մեր ե կ ե դեgիքր, մանավանդ գյուղերում և տեսեք, թե ինչ հրեշներ կան քաշած նրանց խաչկալների վրա իբրև նկար։ Ի՞նչ բանի հետեւսնք Է սսւ, եթե ոչ գուոնտչության։ իէարմանա֊ լի Ժողովուրդ ենք, ճշմարիտ, և' ուղում ենք կրթվել, ե' շենք ուզում, ոչինչ նյութական ջանք չենք խնայում մեր կրթության, լուսավորաթյան համար, բայց Է ոչինչ ջանք չենք խնայում և ամեն հնար զործ ենք դնում, որ մեր արած բոլոր ջանքր զուր անցնի, մեր արած բոլոր ծախքը ջուրը թափվի։ Ասում են մեր ունեցածը պետք է պահենք։ Անմիտներ, ո՞վ չի ուզում, որ պա¬ հենք, ո վ / ասում, թե հարկավոր չէ պահել, ո վ է ասում, որ հարկավոր Լ զեն ձգել, ե՝րր և ո՞ւմից լսեցիք այդպիսի բանг Pu։jg ինչպե и պահել, արդյոք թաղել գետնի մե ջ, մումիա շինեյ թւ, շահեցնել, աճեցնել. կա տ արե լա գործ ե լ, բարվոքել, բարեկարգել։ Ուրեմն է[ առաջ չգնա՞նք, մնանք անշա րժ, կանգնա ծ, քարացա՞ծ, փայտացա ծ։ ^նչի* մեջ է կայանում ուրեմն ձեր քարոզած fiiURUl£Ull||lifությունըԳ չի* լինիլ արդյոք որ մեկ անգամ հակսւնե հանվ/սնե հիշեք, թե ձեր քարոզածն ի՞նչ է* ի՞նչն եք ուզում պահել, արդյոք գողությո ւնր, կաշա¬ ռակերությո՞ւնը, հ ափշտ ակութ յո ւնր, անհ աշվե տվութ յո ւնր, կոպտությո՞ւնը, անկարգությո՞ւնը, անբարո յականութ յո ւնր։ Ասացեք մեկ անգամ, տեսնենք, ո րն է ձեր քարոզած ршгЬ- կրթություևր, րար1»կարգութ|ունր: 1889 ՏԱՐՐ ԱԿ ԱՆ ՃՇՄԱՐՏՈ Ի Թ8 Ո ԻՆՆԵՐ Չուզենալով ոչ ոքի դեմ բանակռիվ սկսել, մի քանի տողով ուզում եմ մի քանի տարրական ճշմարտություն հայտնել, ճշմարտությո։ ն, որ շատ է ոտնատակ տրվում ամեն տեղ ե ա մեն ժամանակ։ հնգիրր գրողն երի մասին է, թե պե տք է ար¬ դյոք, որ նրանք նյութապես ապահով լինեն թե ոչ։ 188