Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 4 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/40

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


— Հատ մը տուր կըսեմ կոր։


— Հավելվա՜ծ, հավելվա՜ծ (միշտ վազելով)


Շատերը կը հավաստեն թե այս լրագրավաճառն մինչև հիմա ասանկ միայն պոռալով կը վազե եղեր։


ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԹԱՏՐՈՆԻ Ի ԴԱՆԻԷԼ ՄԱՐԳԱՐԷԷ

<10>

Եւ ի ժամանակին յայնմիկ յարիցէ Միքայէլ իշխան մեծ[1], որ կայ ի վերայ որդւոց ժոգովրդեան քո, և եղիցի ժամանակ նեղութեան, նեղութիւն որպիսի ոչ եղև յորմէ հետէ եղև ազգ ի վերայ երկրի մինչև ի ժամանակն յայն։ Եւ ի ժամանկին յայնմիկ ապրեսցի ժողովուրդ քո ամենայն որ գացի գրեալ ի դպրութեան։


Եւ տեսի ես Դանիէլ, և ահա երկու կային յայսկոյս և յայնկոյս գետոյն. և ասեն ցայրն որ զգեցեալն էր զբաղէնն[2], և կայր ի վերայ քուրդ գետոյն. մինչև ցե՞րբ իցէ վախճան սքանչելեացդ զոր ասացեր:


Եւ ասէ. երթ Դանիէլ. զի արգելեալ և կնքեալ են բանքս մինչե ցժամանակ վախճանի։ Ընտրեսցին՝ և սպիտակասցին՝ և փորձեսցին՝ և սրբեսցին բազումք, և անօրինեսցին անօրէնք, և ո՛չ առնուցուն ի միտ ամբարիշտք. և իմաստունք իմասցին ի ժամանակէ փոփոխմանն յաճախութեան։ Եւ տարի պղծութիւն աւերածին աւուրս հազար երկերիւր երեսուն և հինգ։ Եւ երանի որ համբերեսցէ և հասցէ յաւուրս հազար երեք հարիոր երեսուն և հինգ[3]։ (Աստուծշնչ. Դանիէլ Գլ. ԺԲ)։

  1. Կովկասյան փոխարքա Միքայել դուքս ըսել կուզե: Ծ. Խ.
  2. Կամավորաց բաճկոնը: Ծ. Խ.
  3. Հայկական թվականը կակնարկե: Ծ. Խ.