Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/305

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

վհրը կր պտրտին nt liufuir կր ծսւխեմ կր սքոոան, որպեսզի տղայք աղեն nt մ այրերնին ստիպեն իրենց շաքար առնելու2* է


  • * «

Ապուշ մարդու մր աղվոր աղջիկ տալր դդմենիի վրա վարդ պատվաստելու կր նմանի, չբռներ:

Կնիկր այնպիսի կլիմա մ'Է, որուն ներքև խիստ քիչ անգամ տեսնված Է, որ աոաքինությունր ապրի։

Ծեր կնիկներր սիըո քաղաքականության մեջ պաշտոնազուրկ նախարարներ են2^։

Կանայք իրենց րրած ամեն զարդարանքն արդարացնելու մեյ֊մեկ փաստ կր գտնեն, piHUirui կր քսենք, կ'ըսեն, արևեն չերելու համար, իբր թե գիշերներն ալ լուսինէն էրեին2^։

Սերն ալ գինիի պես շատ տեսակ կ'ըլլա. կա որ հիննալով ավելի պատվական կըւլա, կա որ շուտ մր քացախ կր դառնա, կա որ անուշ է, կա որ կծու է2^ ։

Գեղեցկությոմեը կնկան մր շուրջառն է, անոր բոլոր գեշ ունա՜ կութ յուններր կը ծածկե2^։

Նախանձոտ կնիկներն իրենց էրկանը հետ պզտիկ տղայոր հետ վար վելու պես կը վարվին. պարտելու ելած մամանակնին' ասւլին եկո՜ւր, անւյքւեն մի՜ քալեր, աււջևդ նսւյե'. ըսելով, մեծ հոգ կը տանին, որ իրենց քովեն չհեռանան։

Երիտասարդներէն անոնք, որ կարգվելու միտք չունենալով աղջիկտես կ'երթան, կր նմանին այն մարդոց, որ տոնավաճառ կ'երթան ոչ թե բան մր գտնելու, այլ ժամանակ անցունելու համար:

Երկրորդ անգամ ամուսնացող կնիկն առաջին անգամ նացողեն ավելի արժանավոր և պատվավոր համարվելու է, հետև գրքի մր երկրորդ տպագրութ յունն առաջինեն ավելի նելություն գտած ըլլալուն անհերքելի ապացույցն է29։ ամ ուս֊ որով֊ րնդու֊

Ծեր մարդոց սերը ձմեռվան թ(ամբ բուսած ծաղկի կը նմանի, զորությունն և ոչ կյանքր^։ եղանակին մեջ կրակի զորոլ֊ ամառվանին ոչ հոտն ունի, ոչ