Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/325

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

կրնա ըլլար Բայց ես երկար ատեն ծաղրելի չեմ կըար ըլլալ, գրիչս կը կոտրեմ, կաղամարս կը կոտրեմ, մեքանը կը թափեմ, թուղթերը կը պատոեմ և զվարճությանց ճամրան կտ ըոնեմ (տես էջ 199)

Հարաղատ ժողովրդի բարոյական անկումն այսպես կվերապրեր ու կներկայացներ միայն Պարոնյանը. պարզ, խոսքը ժլատ, բայց հատու, ոճը անպաճույճ, միտքը հստակ և ամբողջ հոդվածը հակառակ երգիծական ոգուն, հագեցված է ներքին ողրերգությամբ։

Իբրև երգիծաբանի, խիստ է Պարոնյանի խոսքը գովեստ, խրախուսանք, հիացմունք, հատկանշական չեն նրա համար, սակայն կան բացառիկ դեբքեր, որոնք արժանացել են Պարոնյանի բարձր գնահատականին, ինչպես Սարդիս Պալյանը։ Ուջագրավ է Պալյանին՝ Օսմանյան կառավարության բառեր սյարղևի՝ Մեճիտիեի պատվանշան շնորհելու առթիվ Պարոնյանի չնորհավորականը։

«Թատրոնթ չկրնար յուր սրտին ուրախությունր ծածկել, երբ կը տեսնե, որ

Վսեմափայլ Սարդիս պեյ Պալյան, ինչպես որ լրագիրք ծանուցին անցյաջ

Նորին վսեմ ությւսն արժանապատվութ յունը չվիրավորելու համար կր հրա¬ ժարինք նորա վրա գովեստներ կարդալե. ւսրդեն իր հոյակապ գործ երն անոր հսւնհարր կր պատմեն, իր մ արդասիրական գործեր՚Ա անոր աղնիվ սիրտը կը հռչակեն»։ և հռչակավոր ան ձի մը փառքը գրելու, զոր կր պատմ են արդեն երեսունէն ավելի հատորներ, որք մեր հրատարակած գիրքերուն պես թղթակազմ չեն, ոչ ալ լա֊ Ապտակող, Գող, Փյունիկ ծածկանունների, ռրոնցից մի քանիսը՝ Հուշարար, Ով է նե, Ապտակող, Գող ծանոթ են նախորդ հատորներից (տե'ս Հ. Պսւրոնյան, Եր- կերի ժողովածու, VI և VII հատորների Ծանոթագրոլթյոլններր) ։ ներ. օրինակ, Պարոն յանր համեմատաբար ծավալուն երկերը լույս էր ընծայում կամ անստորագիր, կամ ծածկանուն՛ով, հազվադեպ է, երբ նրանք կրում են հե- Երկերի ժողովածոդ VII հտ., Ծ անոթագրոլթքունն եր, էջ 425), և ներկա հատորի մինչև օգոստոսի 15-ը, նախ անստորագիր, հետո և այլճ ծածկանունով, իսկլ վերջում Հ. Հ. Պ.։ 325