Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/327

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

3. Խոսքը վերաբերում է Մ. Գափամաճլանի «Հայրենիք» շաբաթաթերթին, որը լույս էր տեսնում կիրակի օրերը և կոչվում էր նաև «Կիրակնօրյա հայրենիք»։ Հետտգայում, 1891 թ. դարձավ օրաթերթ' Ա. Արփիարյանի խմբագրությամ pt շշ

. «Աէփա»— Z. Ր ե յիզյանի խմ բագրութլամ բ 1872—1875 թթ. Պոլսում լուլս տեսնող լրագիր։ 5 . «Ներսեն—դրսենը» Գ. Այվաղյանի «Մամուլ» եբզիծաթերթի բաժիննե- հալ բողոքականների օր գանն էր (տե и Լ. Պարոնյանր հտ., «Կսմիթներ», <С2>, ծանոթ. М 4)։ 1։ Խ

ոճասարյանի «Օրագրի» անսկզբունքս։ յնութ լունը, մտքերխ րից մեկի վերնա դիրն է։ 6. «Դիտակը» բողոքականների օր գանն էր (տե и Լ. Պսւրոնյան, Երկերի ժողո¬ վածու, VII հտ., «Խալթվածք, 1874, ծանոթ. № 13)։ 7. «Ավետաբերը» Երկերի ժողովածու, IV 8. Տե ս ծանոթ.

9. Ծաղրված է 0. հակասութ յունները, որոնք «Հոջերի» մեջ ներկայացված են իբրև. Խոճասարյանխ նկարագրի հիմն ական հատկանիջ. «Օրագրո» մեջ չկա սկզբունք մը, որ պաշտպանած չրլլա, չկա նաև սկզբունք մը, որ հարվածված 2_Ըէէա՝ ^Ju թևրթին մեջ Օգսեն այնքան շուտ սկսավ փոխել լուր կարծիքները, որ ընթերցողն ալ ետևեն չկր9ավ հասնիլ (տե и Լ. Պարոնյան» Ե րկերի ժողովածու, II հտ., ((Ազգային ջոջեր», «0. Խոճասարլան») ։ 10. Խոսքը վերաբերում է Ազգային երեսփոխանական ժողովի պահպանո¬ ղական և ազատամիտ թևերի պայքարին։ 11. «Գրաբարի խնդիրք» աշխարհաբարի և գրաբարի պայքարն էր, որն ար- տա հայտվեց երկարատև, սար վիճաբանություններով և հայտնի դարձավ «Գրա- պայքար» անունով։ Պ արոնյանր աբձագանքել է այդ պայքարին աշխարհաբարի- պաշտպանութլան դիքքևրից 'տե и Z. Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, IV հտ., «Լուսարարի նամակներն ի Կ. Պոլսո», <Հ2Հ> , էջ 487, ծանոթ. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, ի ւուրաքանչյո՛ րր։ Պարոնւանր որոշակի համակրանք է տածել «Արևելլան Մ ամու¬ լի» խմբագիր Մ. Մամուրյանի նկատմամբ, որով նրան է հանձնել դյուցազնի դերը. «Մասիսին» ազն վակ ան հոր դերն է տրվաձ, նկատի ունենալով, որ նա թերթերից ամենահինն էր, վաստակաշատը։ «Մրագիրը» իր հակասութ յունների պատճառով (տե'и ծանոթ .V 9) հանդէս էր գալու հակաոակորդի դերով. «Փուն¬ ջը» փունջ բառի համար կատարելու էր սիրահարի դերը, իսկ «Մամուլին» իբրև երգիծաթերթի վերապահված էր կատակաբանի դերը։

ՇՆՈՐ2ԱԿԱԼՌԻ*ՅՈԻՆ Առաջին ան գամ լուլս է տեսել « Թատրոնում», անստորագիր, 1874. թվականխ •ոպըիէի 8-ին (М 1)։ 327