Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/373

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

2։ «  էյհ լոնոեր տբ բարլե ան ֆրանսե մոնսիո, ան ֆրանսե, ան ֆրանսե, fnJprpCb վու. ո՜հ, լբ ֆրանսե, Ո՜ն լա ֆրանսեպ»— Պատիվ ունե¬ ցեր խոսելու ֆրանսերեն, պարոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն, հասկա֊ նոմ եք, ո՜հ, ֆրանսերենը, ո՜հ, ֆրանսուհին։

3. 'Հ— ժբ նբ վու քոմբրան մուշու, մբ քոմբրբնե* վու>— Ես ձեզ չեմ ճա¬ նաչում, պարոն, դուք ինձ հասկանում եք։

4. «  Իլ ֆո բսւրլե ան ֆրանսե, մոն շեր, ա՜ն մոն շեր, թիեն մոն շեր, տոնե մուա ս»եո մենիտիե, մոն շեր>— Պետք է խոսել ֆրանսերեն, սիրելիս, ա՜հ, սիրելիս, (սիր սիրերս, տուր ինձ երկու մեճիտ, սիրելիս։

5. «... Թանտ|ո։ք ան ֆրանսե, տոնե մուա տեո մենիտիե, կամ ֆեթ մուա լբ բլեզիր տբ մբ բրեթե տեո մենիտիե»— Մինչդեռ ֆրանսերեն' տուր ինձ երկու մեճիտիե, կամ ինձ հաճույք պատճառիր, բարի եղիր ինձ տալու երկու մեճիտիե։

6. «... մոն '՛եր, թիեն մոն շեր, ա՜ն, մոն շեր, տոնե մուա տեո մենիտիե, մոն շեր»— Սիրելիս, լսիր սիրելիս, ա հ, սիրելիս, տուր ինձ երկու մեճիտիե, սիրելիս: •

7. < — ա՜ն, մոն շեր, ա՜ն մա շեր, սեթ էոն սովսւժ, սեթ էոն կրանթ անի¬ մայ»— Ա՜հ, սիրելիս, ա՜հ, սիրելիս, սա մի վայրենի է, սա մի մեծ անասուն է։ 8. «Մոն շեր պեն էֆքյար սերպեսթլիյինի սեվեր իմ... կեզերսին, կիտերսին, կելիրսին»— Սիրելիս, ես մտքի աղա տ ութ յուն եմ սիրում, մարդ պետք է ազատ մտածի ե. ազատ խոսի, այս տեսակետից Խիկարը էշ մարդ է, քաղաքականու- թւունից անտեղյակ, առաջադիմությունից զուրկ, եզան նման մի արարած, որ սայլին լծվելուց զատ' այլ բանի չի հարմարի։ Համ արձակութ յանս ներեցեք, Խիկար, ես ճշմարտախոս մի մարդ եմ, բացի ղրանից, եթե հիվանդոլթյունը ծածկենք, դարմանը չենք դտնի, սրա համար, եթե քո վիճակը քեզնից թաքցնենք, այդ մամանակ կը մնաս, այո , դու մի ավանակ, սակայն, խնդրում եմ չնեղանաս։ Մեր տունն ես եկել, քեզ հարգանք մատուցա ֊ նելը մեր պարտքն է. կարծում ենք, որ մեր հարզանքի մեջ թերություն չունինք, մենք հ յարասեր մարզիկ ենք, ուրեմն' դու անկիրթ, տխմար, վայրենի, աշխարհից անտեղւակ արարած ես, սակայն' ներողություն, մի նեղանար, ցավը չհայտնած դարմանը չի դտնվում: Ես քեզ սիրելուս համար է, որ խոսում եմ, այս մասին հարգանքը ձեռից բաց չեմ թողնում, այո', մարդու կարդ դասվել կ'ուզեմ, կեր¬ պարանքդ փոխելով' սեթրի պանթալոն հագնելով' ակնոց ձեռնափայտ պետք է գործածեք, հայերեն րնավ պետք չէ խոսիք, ահա այն ժամանակ ընտանիքների մեջ կը մտնես, օրիորդների կզաս:

9. Պիթ սլազսւր— Ս և

10. "... մոն շեր, թիեն. մոն շեր»— Սիրելիս, լսիր. հետ կր խնդաս, կր խաղաս, ման կուզաս, կր գնաս, շուկա։