Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/378

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

ԱՆսՆԱՆՈԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ ԱՀԱՃԱՃՅԱՆ, ՀԱՍ ԲԱՐՁՈՒՄ (1840—1907), խմբագիր «Փունջ» և «Փնջիկս թհրթերի։ '■ ԷԵԱԹՃՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻՍ, հոգևորական գործիչ, հ ղե լ * Ե ոզնկւսյի առաջնորդ։ ԱՂԱԲԵԼ՚Յ ԱՆ ՄԱՐԿՈՍ (1831 — 1908), Հ րապարակա խո ս . Խմբագիր «Կռունկ համ¬ աշխարհի» և «Ծխն Ս,վ ա բա յրի» ամսադրերի։ ՍՂԱՎՆԻ, ՓԱՓԱ£ՅԱՆ (1844—1913) դերասանուհի, խաղացեչ է «Արևելյան թատ¬ րոն ում в t ԱՂԵԲՍԱՆԴՐ ՏՅՈԻՄՍ, Ալեքսանդր Դյումա (1803—1870), ֆրանսիացի վիպասան։ ԱՄԲՐՈՍԻՈՍ, ԻՍԿԵՆԳԵՐՅԱՆ, հոգևորական գործիչ։ ՍՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄ (1838—1913), կրթական գործիչ, գասավանգել կ Պոլսի Շ ւսհնագա ր յան վա րմա ր անում ։ ԱՅՎԱՁՈՎՍՁՒ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ. ԱՅՎ ԱԶՈՎՍԿԻ (1818-1900;, աշխարհահռչակ ծո¬ վանկարիչ։ Ս-ՅՎԱՏՅԱՆ, ՄԱՏԹԵՈԱ (1830—1876), հ ասարա կա կան֊մշա կութաւին գործիչ, հրա՚գարակսւխոս, խմբագիր «Արարատ» թերթի: ԱՍՏՂԻԿ, ԳԱՆԹԱՐՃՅԱՆ (1852—1884), դերասանուհի Սիրանույշի քոլյրր։ ԱՐԱՄՅԱՆ. ՃԱՆԻՆ (1820—1879), հասարակական-մշակութային գործիչ, 1846 թ. մեկնելով Փարիգ, գբաղվում է տպարանական դործով, հիմն ում իր սեփա¬ կան տպարանը, ուր տպվոլմ են Ս. Ոսկանի «Արևեչքն» ու «Արևմուտքր», Նալբանդյանի «Եըկրագործությունր», «Երկու տողը»։ Արամյանր հեղինակն / Ր.րամ յան տառերի ։ ՐԱԳՐԱՏՈՒՆԻ, ԱՐՍԵՆ (1790—1868), վենետիկի Մխիթարյան միաըանության անգամ, բանաստեղծ, թատերագիր, հայտնի գրաբարագետ, հեղինակը «Հայկ դյուցազն» դյուցադնապոեմի։ ԲԱՍԳԱԼ, Պասկալ Բլեգ (1623—1662), ֆրանսիացի մաթեմ սւտիկոս , ֆիղիկոս և փի • ի սո փ ա ։ ԲԱՐ&ՈՂ ՍՈԻՐ, երգիծաբան, «Փող աոավոտյանի» խմբագիր Բարթուդ Թաթար- յանի ծածկանունը։ ԳԱՐԱԳԱՇՅԱՆ, Երանուհի (1848—1924), արևմտահայ թատրոնի հսւյտնի դերա¬ սանուհին երի ց ։

37Я