Էջ:Hagop Baronian, Collected works, vol. 9 (Հակոբ Պարոնյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 9-րդ).djvu/379

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

^է^ւկեւ՛, Թրնկրյան Ծիմոն, փաստաբան , թատերական գործիչ։ ՈՒԵՐ, Տիեր Ադոլֆ (1797—1877), ֆրանսիական քաղաքական գործիչ և պատմա- ր ան. Փարիգի կոմունայի դահիճը՛ ՈՂԼՅԱՆ, ՍրապիոՆ /1838—1919), դրամատուրգ, թատերական գործիչ, հեղինակ մի ,՝արք պատմական ո ղբերգությունն երի ։ •ԹՈՍՊԱԹՅԱՆ, Տիգրան, Հ. Վարդովյանի խմբի դերասաններից, րեմ Է բարերա¬ րել 70֊ ական թվականներին. գրել Է և թատրերգություններ։ Ծնվել Է 1852 թվականին։ ՐՐՏԱՆՅ, Դավիթ (1840—1899), կատակերգակ դերասան։ ՓՁՄՒՐԼՅԱՆ, Մատթեոս (1845—1'910), հոգևորական գործիչ, հետագայոլմ կաթո¬ ղիկոս ամեն այն հայոց։ ՒԿՆԱԹՒԵՖ, Ւգնատիև Նի կոլայ Պավքովիչ (1832—1908), ցարական դի վան ա գետ և պետական գործիչ, դեսպան Պոլսում։ ՒՓԵՔՃՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ, (1837—1883), հասարակական֊մշակութային գործիչ, եղել Է տեսուչ ! Նուպար-Շահնազարյան վարժարանի։ ՀԵՍԵՓՍ, Լեսեպս Ֆերդի^անդ (1805—1894), ֆրանսիացի ինժեներ և դիվանագետ. կասոէ ցել Է Աուեղի ջրանցքր։ 1Ը ՐՈ-Ր, Լը Կոկ Շարլ (1832—1918), կոմպոզիտոր, դասական օպերետների հայտնի հեղինակ; ԼՈՒՍՆԱԿ, Աճեմ յս։ն, օպերետային դերասանուհի: ԺՈԻՏԵՐ, Մարտին (1483—1546), Գերմանիայում ոեֆորմացիայի շրջանի հայտնի գււրծիչներից, րս տերականության հիմնադիրը, որր մեծ պայքար մղեց կա֊ թոլիկ եկեղեցու դեմ։ ԽԱՉԱՏՈՒՐ, սրբազան, Աղթ ամ արի միաբան, սպանել Է տվել նո։յն կղզու Պետրոս կաթ/ւդիկոսին, նրա աթոոին տիրանա քու հույսով։ ԽՈՐԵՆ, եպիսկոպոս Գայֆայան (1831 —1892), մշակութային, քաղա քական ֊հա¬ սարակական գործիչ, հայտնի՝ Նար Պեյ ծածկանունով։ ■ԽՐՒՄՅԱՆ ՄԿՐՏՒՁ (1820—1907), կաթողիկոս ամենայն հայոց, հայտնի՝ Խրիմ֊ յան Հայրիկ անունով; ԾԵՐԵՆՅ, (1822—1888), գրական անունր վիպասան, հասարակական-մշակութա ֊ յին գործիչ Հովսեփ Շ իշմանյանի։ ԿԱՄՊԵՈԹԱ, Գամբետտա Լեոն (1838—1882), ֆրանսիական բուրժուական քա¬ ղաքական գործիչ։ ԿԵՈՉԵՅԱՆ ՀԱԿՈԲ, կաթոլիկ մեծահարուստ: կաթոլիկ հայերի պատրիարք Պոլ֊ սո։մ, մոլի պապական, Հասուն յան հետադիմական շարժման պարագլուխն ու ոգեշնչողը։ Մ ԱՂԱ՛Ր ՅԱՆ, Պետրոս (1826—1891), թատերական գործիչ, դերուսույց։ ՄԱՄԲՐԵ եպիսկ ոպոս, հոգևորական <է"ցծիչ։ ՄԱՄՈՒՐՅԱՆ, Մատթեոս (1839—1901), հրապարակախոս, գրող և թարգմ անի չ՛ ՄԱՆԱՍ, Մանաս ւան //ր-ապիոն, թատերական գործիչ, ծնվել Է 1837 թվականին։ 379