Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 4.djvu/3

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է10.07.2013

Ар 1 ինդեքս ԳՄԴ 84. Հ. 1

Ն 191

Խմբագրական կոլեգիա
ԴԱՐՈՆՅԱՆ Ս. Կ., ՀԱԿՈԲՅԱՆ Պ. Հ., ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ Գ. Բ.,
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Մ. Հ., ՋՐԲԱՇՅԱՆ է. Մ., ՍԱՐԻՆՅԱՆ Ս. Ն.


Տեքստը պատրաստեց և ծանոթագրեց
ՍԱՂՅԱՆ Մ. Ս.


Ծանոթագրությունների ներածական հոդվածները
Ս. Կ. ԴԱՐՈՆՅԱՆԻ


Հատորի խմբագիր
ՍԱՐԻՆՅԱՆ Ս. Ն.


Նալբանդյան Մ.

Ն 191

Երկերի լիակատար ժողովածու։ 6 հատորով /Խմբ. կոլեգիա՝ Դարոնյան Ս. Կ. և ուրիշ.— Եր.։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1983։

Հ. 4 /Խմբ. Սարինյան Ս. Ն.; Հատորը տպագր. պատրաստ. և ծանոթագր. Սաղյան Մ. Ս. — 556 էջ, 2 թերթ նկ.

Հատորն ընդգրկում է Մ. Նալբանդյանի՝ կյանքի վերջին շրջանում ստեղծված հրապարակախոսական և քննադատական աշխատությունները, որոնցից երկուսը՝ «Երկու տողը» և «Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ» գրվել են արտասահմանում, իսկ մյուսները՝ Պետրոպավլովյան բերդում:


Ն 51-83

ԳՄԴ 84. Հ1
Ap 1

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983

Ծանոթագրությունների և կազմելու համար