Էջ:Petros Duryan, Collected works, vol. 2 (Պետրոս Դուրյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 2-րդ).djvu/558

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

ամէ&ա*.* вЧМ™*!—<~чМ М*Ч**| ր-рь. ьрь Ւաւաէաղ—^ւշաթափվեէ, նվագել, pv^mjaitf—«ւշ«.ք ափ ում +»1անար-պատահար, զ*ւէնք „mi Ф^Ьч—Рп*։

  1. տփ«Ո»1«1 — աննպատակ շթքՈզ
    • րէա£—վՀաք' պ արայի գի-

ւէաց •+Ц—ք А Р*ЧЧ> РЬч^О—РЬЦ՛"*’ РшЛщ եչաէ, թԱգաքէեւ

    • НЬ1~Р"Ф ""о ?"?<“Փեւ

^a^atfi (աէ)—թալ*Ղ —РгРяш1а11 > чахт$яч ձ^իր1—լիրր, անամաթ, 4պրՏ^|- համարձակվնլ, հանգզհեչ ^։« ք»լ-«զաաել, շրքագայել մինչե НИ pk— Երանի՜ թե, *ր Էր թե ախա—մարակ, խարազան ■Լմէալ- ավարաել, կաաարել, Լք֊ րայննւ Հնաղ—Անեւ թ*ա}—լ.եքի է*ձաէձՀ—խզնլ, յրնլ յ*է}ե֊ ծորուն «Աաարաէ *-֊լ*ւյ»ի ընդունարան, աչՔ и»Ц|Ц— ոոխակ Կա}աաւ֊ցնծա1 ЬшгркфЦ— խշրտալ, ոոաափել, ՒՓ2աւ ЦгшЦ— հ ուզվել , շարմվել ьиц—ցնծսւթյուն, ուրախություն , Ածզտզ—§Ыщц, ուրախանալ b^rmaif — մեղմ ձայն, խշխշաց ծակ(»ւմէ), մաա- ծոդություն, խորհել Կարգող֊խոկալ, խ**փ—1 նտրշյուճ—խշրտոց է*ֆ1|«» — զառամ ած Wa}u — էսրախ ^*■*^1—»ԿէԿ ԿասւհՀ֊խոս/ափել, խույո աաչ, հեռանալ Պաւրհ֊֊հլուծվել, մաշվել ^nf — աղտոտ Կազ—չուոավորության գազե ճրագ Կայ թել ֊ցնծությունից Ոստոոտել ЧшЬвф»^)—Հա,, վազ*ւ, Կ»*աՀ — գւՈւխ Կտրֆ՜-չաա ավելի Vb^r>&«i|ntftifjBtS —կենարանա* ցում ԿնզՆ՞է—ոպաոեցե՚ց - Ջ» -