Էջ:The collected best works of Nicholas Marr, 1.djvu/326

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է

լեզվաընտանիքներ 169
լեզվախումբ 86, 180, 191
լեզվականն առաջնային էլեմենտներ 221
լեզվական սիստեմներ 173, 193
լեզվական ստեղծագործություն 87, 181
լեզվական տարբեր սիստեմներ 21
լեզվական տեսություն 180
լեզվահնէաբանություն 231, 280, 288
լեզվաստեղծական ընդհանուր պրոցես 114, 234
լեզվաստեղծություն 35, 102, 227
լեզվի դիալեկտիկա 217
լեզվի զարգացման պատմություն 160
լեզվի ընդհանուր ուսմունք 4, 29, 31, 35, 59, 268
լեզվի ծագում 180, 182, 231
լեզվի կառույցք 161
լեզվի հաբեթական ուսմունք 29
լեզվի հին գիտություն 233
լեզվի հին ուսմունք 16, 48, 211
լեզվի հնէաբանություն 4, 17, 18, 25, 63, 77, 84, 89, 112, 115, 127, 145,
198, 199, 277, 287, 290
լեզվի միասնություն 181, 213
լեզվի նախնական տարրեր 215
լեզվի նոր տեսություն 13
լեզվի նոր տիպ 18
լեզվի նոր ուսմունք 4, 9, 10-12, 21, 26, 47, 157, 169, 193, 203, 205, 206, 208, 215, 217, 218, 223, 231, 234, 235, 290, 295
լեզվի չորս տարրեր 146, 148, 150
լեզվի պատմություն 34
լեզվի ստադիալ զարգացում 16, 75, 168, 169, 198, 239
լեզվի սիստեմ 104, 110, 165
լեզվի տեխնիկա 104, 232
լեզվի տիպոլոգիա 28
լեզու 10, 11, 104, 110, 111, 169, 204, 205, 231, 239, 257, 263
լեզուների ազգակցություն 86
լեզուների դասակարգում 59, 86, 106
լեզուների ընտանիքներ 109
լեզուն ծննդաբանական ծառ 60, 105
լեզուների ծննդաբանություն 87
լեզուների հատուկ սիստեմ 83
լեզուների համեմատական քերականություն 191
լեզուների հին սիստեմներ 91
լեզուների «հնդևրոպական» ընտանիք 60
լեզուների միջնորդավորող անցողիկ սիստեմ 77
լեզուների պրոմեթեիդյան սիստեմ 82
լեզուների սիստեմ 106, 165, 169, 170
լեզուների տարբեր ընտանիքներ 104
լեզուների ուրանյան սիստեմ 61
լեհերեն 292
լեռնական լեզուներ 101, 209
լուդիերեն 101

խալդական լեզու 13
խալդեր 13, 293, 294
խալդերեն 38, 188
խաչավորման պրոցես 140, 158, 159
խաչավորված տերմին 136, 145, 167
խաչավորում 4, 18, 19, 53, 95, 99, 13, 123, 124, 127, 135, 136, 137, 140, 142, 145, 158, 159, 180, 197, 222, 273, 280
խոնարհում 218
խոսակցական լեզու 218, 236
խոսվածքներ 92, 194, 197
խոսքի կառուցվածք 188
խոսքի հին ուսմունք 226
խոսքի մասեր 160, 161, 162, 164, 170, 171, 172
խոսքի քերականական մասեր 162
խուլ սպիրանտ 87

ծագումաբանական վերլուծություն 105
ծննդաբանական աղյուսակ 62, 64, 102
ծննդաբանական ծառ 37, 59, 61, 72, 82, 84, 85, 106

կտրիչների կենդանի լեզու 223
կապեր 176, 263
կելտերեն 120
կենդանական հնչյուն 104, 182, 183, 187
կենդանական լեզու 4, 104