Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/506

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է1. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը ստանում և բոլոր պետություններին է ուղարկում վավերացման կամ միանալու ժամանակ պետությունների արած վերապահումների տեքստը:

2. Սույն կոնվենցիայի նպատակներին ու խնդիրներին անհամատեղելի վերապահումներ չեն թույլատրվում:

3. Վերապահումները կարող են հանվել ցանկացած ժամանակ, Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին ուղղված ծանուցագրի միջոցով, որն այնուհետև այդ մասին հայտնում է բոլոր պետություններին: Այդպիսի ծանուցագիրը ուժի մեջ է մտնում քարտուղարի կողմից այն ստանալու օրը:

ՀՈԴՎԱԾ 52

Ցանկացած մասնակից պետություն կարող է չեղարկել սույն կոնվենցիան Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին գրավոր տեղյակ պահելու միջոցով: Չեղարկումն ուժի մեջ է մտնում Գլխավոր քարտուղարի կողմից այդ մասին ծանուցագիր ստանալուց մեկ տարի անց:

ՀՈԴՎԱԾ 53

Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է սույն կոնվենցիայի ավանդապահ:

ՀՈԴՎԱԾ 54

Սույն կոնվենցիայի բնագիրը, որի անգլերեն, արաբերեն, իսպաներեն, չինարեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն տեքստերը հավասարարժեք են, ի պահ է տրվում Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին: Ի հավաստումն որի, ներքոստորագրյալ լիազոր ներկայացուցիչները, իրենց կառավարությունների կողմից պատշաճ և համապատասխան կերպով լիազորված լինելով, ստորագրեցին սույն կոնվենցիան: I

1. Տես Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի պաշտոնական հաշվետվությունները, 1989 թվական, հավելված թիվ 2 (Е/1989/20), գլուխ II, բաժին Ա

2. Բանաձև 1386 (XIV)

3. Բանաձև 217 Ա (III)

4. Տես բանաձև 2200 Փ (XXI)

5. Տես League of Nations Official Journal, Special Supplement 21, October 1924, թ. 43

6. Բանաձև 1386 (XIV), նախաբանի երրորդ կետը

7. Բանաձև 41/85

8. Բանաձև 40/33

9. Բանաձև 3318 (XXIX)

Այսպիսով՝

Կոնվենցիան երկու առանձնահատուկ հոդված է նվիրել երեխաների կրթության իրավունքի իրացմանը, առաջնահերթ՝ նրա տաղանդի, մտավոր և ֆիզիկական կարողությունների ամբողջ ծավալով զարգացմանը:

Ինչպես նկատեցինք, «Երեխաների իրավունքների մասին» կոնվենցիայի հոդված 2-ը սահմանում է, որ մասնակից պետությունները հարգում և ապահովում են սույն կոնվենցիայով նախատեսված բոլոր իրավունքները իրենց իրավասության տակ գտնվող յուրաքանչյուր երեխայի համար՝ առանց որևէ խտրականության, անկախ ռասայից, մաշկի գույնից, սեռից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական և այլ համոզմունքներից, ազգային, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գույքային դրությունից, առողջական վիճակից և երեխայի ծնունդից, նրա ծնողներից կամ օրինական խնամակալներից կամ որևէ այլ հանգամանքից: