Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/517

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էI) ցանկացած պայմանավորված պետության ուսանողներին կամ գիտական աշխատողներին իրենց բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, որքան հնարավոր է, առավել լայն մուտքի հնարավորություն տան,

II) ճանաչվեն այդ անձանց կրթական դասընթացները, դիպլոմները և աստիճանները,

III) ուսումնասիրեն համանման տերմինների և գնահատման չափանիշների մշակման և ընդունման հնարավորությունները, որոնք կհեշտացնեն ստուգարքային ուսումնական ցիկլի, ուսումնական առարկաների, դիպլոմների և աստիճանների համակարգի համադրելիության ապահովումն ու կիրառումը,

IV) ուսուցման հաջորդ փուլերի մուտքի նպատակով կիրառվեն հարաշարժ հայեցակարգ, որը հաշվի կառնի ստացված դիպլոմներով և աստիճաններով հաստատված գիտելիքները, ինչպես նաև թեկնածուների համապատասխան այլ որակներն այն չափով, որչափով որ դրանք կճանաչվեն և ընդունելի կլինեն իրավասու մարմինների կողմից,

V) մասնակի կրթության գնահատման համար կիրառվեն ճկուն չափանմուշներ, հիմնված ստացած պատրաստվածության մակարդակի և անցած ծրագրի բովանդակության վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով բարձրագույն կրթության մակարդակի միջառարկայական բնույթի գիտելիքները,

VI) կատարելագործվի ուսումնական դասընթացների, դիպլոմների և աստիճանների ճանաչման մասին տեղեկատվության փոխանակման համակարգը,

բ/ պայմանավորված պետություններում մշտապես կատարելագործվեն ուսումնական ծրագրերը, պլանավորման մեթոդները և բարձրագույն կրթության զարգացումը՝ հիմնված ոչ միայն տնտեսական, սոցիալական և մշակութային զարգացման կամ յուրաքանչյուր երկրի քաղաքականության պահանջների հիման վրա, այլև ՄԱԿ-ի իրավասու մարմինների կրթության, գիտության, մշակույթի հարցերով հանձնարարականներում նշված նպատակներից ելնելով:

գ/ աջակցվեն տարածաշրջանային և գլոբալ համագործակցությունը՝ կապված գիտական աստիճանների և դիպլոմների, նաև ուսումնական դասընթացների, ատեստատների համարժեքության ճանաչման և հիմնախնդիրների լուծման հետ:

Պայմանավորված պետությունները համաձայնվել են ընդունել բոլոր իրականացվելիք միջոցները ազգային, երկկողմանի և բազմակողմանի պլաններում, և մասնավորապես՝ երկկողմանի, միջտարածաշրջանային, տարածքային կա՛մ համալսարանների, կա՛մ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, կա՛մ իրավասու ազգային կամ միջազգային մարմինների ու կազմակերպությունների այլ համաձայնությունների, կա՛մ պայմանագրերի միջոցով, այն նպատակով, որ համապատասխան իշխանությունները կամաց-կամաց կարողանան հասնել այս հոդվածի նպատակների իրագործմանը:

Պայմանավորված պետությունները, բացի կառավարության վրա դրված պարտականություններից, համաձայնեցին ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի խրախուսեն համապատասխան իրավասու իշխանություններին՝ ճանաչել միջնակարգ կրթություն ավարտելու մասին վկայականները և այլ դիպլոմներ, որոնք տրամադրվել են այլ պայմանավորված պետությունների կողմից, որոնք մուտքի հնարավորություն են տալիս դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որպեսզի այդպիսիք ունեցողներին հնարավորություն տրվի պայմանավորված պետությունների ուսումնական հաստատություններում անցնելու ուսումնական դասընթաց:

Ուսումնական հաստատություն ընդունվելը կախված է տեղերի քանակից, լեզվին տիրապետելու աստիճանից, որն անհրաժեշտ է տվյալ ուսումնական դասընթացն անցնելու համար:

Պայմանավորված պետությունները, բացի կառավարության վրա դրված պարտականություններից, համաձայնեցին ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի համապատասխան իրավասու իշխանությունները խրախուսեն և

ա/ 1-ին հոդվածի 1-ին կետում բերված «ճանաչման» սահմանման համաձայն, ճանաչեն վկայականները, դիպլոմները և աստիճանները, որպեսզի թույլ տրվի դրանց տերերին ստանալ հետագա ուսում, վերապատդաստում և հետազոտությունների անցկացում՝ իրենց ուսումնական հաստատություննեդում,