Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/9

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


10․1․2․ Առանձնահատուկ կրթության նպատակը և խնդիրները 
 497
10․1․3․ Հատուկ կրթության ոլորտի պետական քաղաքականությունը և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց պետական աջակցության ցուցաբերման երաշխիքները 
 498


Գլուխ-10․2․ Առանձնահատուկ կրթության սուբյեկտները, նրանց իրավունքները և պարտականությունները 
 500
10․2․1․ Առանձնահատուկ կրթության սուբյեկտները 
 500
10․2․2․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց իրավունքները 
 500
10․2․3․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ծնողների /այլ օրինական ներկայացուցիչների/իրավունքները 
 501
10․2․4․ Մանկավարժների և մյուս մասնագետների իրավունքներն ու պարտականությունները 
10․2․5․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ուսումնական հասատության իրավունքները և պատասխանատվությունը 
 502
10․2․6․Ուսուցման կազմակերպման մասին պայմանագիրը 
 503


Գլուխ-10․3․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ընդունելության կարգի, կրթության ձևերի և հաստատությունների տեսակների իրավական կարգավորումը 
 504
10․3․1․ Երեխայի ընդունելության, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վկայագրման կարգերը 
 504
10․3․2․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության ձևերը 
 506
10․3․2․1․ Ներառական կրթություն 
 506
10․3․2․2․ Ուսուցումը ստացիոնար բուժական և բուժկանխարգելիչ հաստատության պայմաններում 
 508
10․3․2․3․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց տնային ուսուցումը 
 509
10․3․2․4․ Բժշկահոգեբանամանկավարժական կենտրոնների, բժշկասոցիալական փորձաքննության հաստատությունների հիմնական գործառույթները 
 509
10․3․3․ Հատուկ կրթական հաստատությունների տեսակները 
 512
10․3․3․1․ Լոգոպեղական ծառայություն 
 513
10․3․3․2․ Վերականգնողական կենտրոններ 
 513
10․3․3․3․ Փակ տեսակի հատուկ կրթական հաստատություններ 
 513


Գլուխ–10․4․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության կառավարման մարմինների իրավասությունները 
 514
10․4․1․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության բնագավառում ՀՀ կառավարության իրավասությունը 
 514
10․4․2․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության բնագավառում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության իրավասությունները 
 515
10․4․3․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման տարածքային մարմինների իրավասությունները 
 515
10․4․4․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության բնագավառում տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունները 
 516


Գլուխ-10․5․ ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման իրավական կարգավորումը 
 516
10․5․1․Կրթության բովանդակությունը, ուսուցման պայմանները 
 516
10․5․2․ Կրթական գործընթացի իրավական կարգավորումը 
 517
10․5․3․ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և ծրագրերը 
 517
10․5․4․ Պետական հատուկ կրթական ստանդարտները և երեխաների ամփոփիչ ատեստավորումը 
 518