Էջ:Yeghishe Charents, Collected works, vol. 2 (Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հատոր 2-րդ).djvu/344

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


աԱմբոխնեբը խելագարվածս պոեմը գրելիս' 1918 թ. ամառ։ վ^դյաէ — Տես Սոմա (Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողո¬ վածու I, ԳԱ հրատ., Երևան, էշ 359) ։ $ши(р||&р թվի վեր^րիՈ — Չ.-ն եղել է Կարս ում։ Դրո—(Դրաստամատ Կանայան)—Դաշնակցական գործիչ։ երբ մ|է լուրջ քննադատ.. Նիկոլ Աղրալյանն է (1873— 1947) — գրականագետ-հրապարակախոս, ՜ դաշնակցական գործիչ$ երևան: Քսան թվական — Չ.֊ն Կարսից եկել է Երևան 1920 թ- փետրվարին$ Թավաքալթ — Մնա՛ցական Թավաքա Աանն է. մասնակցել Է 1920 թ, մայիսյան ցույցի կազմակերպմանը Երևանում։ Մուսայևլթ — Ս. Մուսա յելյանն է (1882—1920). բոլշևիկ, Հա¬ յաստանի հեղափոխական շարմման գործիչներից. Մայիսյան ապըս- տամբութ յան օրերին Ալեքսանդրապոլի (Լենին ական) հեղափոխա¬ կան ուժերի հրամանատար։ Սարա|սան]1 — Հ, Սարուխանյանն է (1882—1920). բոլշևիկՀ. Հայաստանի հեղափոխական շարժման գործիչներից. Մայիսյան ապստամբության օրերին գլխավորել է Նոր Բայաղեդի (Կամոյիի շրջանի հեղափոխական ելույթները* Ավիսբ — Ավիս ՆուրիջանյաՆն է (1896—1937). բոլշևիկ, Հա¬ յաստանի հեղափոխական շարժման գործիչ։ երևան: Մևկ մայիսի — 1920 թվականի մայիսի 1 ~ը Երևանում վեր է ածվում ցույցի. տեղի են ունենում միտինգներ, ելույթ են ունե~ նում բոլշևիկները (Ս. Ա լա վերդ յան և ուրիշներ)։ — ես ևղա... աոաջին նայիր յան իսկական Կարմիր բանակում — 1921 թ, փետրվարյան ավանայուրա յի օրերին (փետրվարի 18-ից) 9.-ն կռվել է %ամարլուի (Արտաշատ) ռազմաճակատում։ Երթ աուն դարնանք բանակից — Կարմիր զորքերի հետ միասին Երևան Է դառնում 1921 թ. ապրիլի՛ 3-ին։ ■ Սպասում էր ինձ արդնն Նայիրյան.;. երկրային մի կին— «/-֊ դեն հանդիպել էր և, վերադառնալով, 1921 թ, մայիսին ամուսնա¬ նում է Արփենիկ Տեր-Աստվածաարյանի հետ։ 344