Jump to content

Կղողանջեն օրերը քո — կմարեն

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Կղողանջեն օրերը քո — կմարեն

Եղիշե Չարենց

Կղողանջեն օրերը քո — կմարեն


Մենք չգիտենք, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի.
Թե լուռ լինենք, լուռ ու հեզ — կապույտը ո՞ւր կտանի:

Նա — տրտմունակ մի կարոտ, նրա անունը սակայն
Ո՜չ դու գիտես, քո՜ւյր, ոչ ես, — կապույտը ո՞ւր կտանի...

Կորցրել ենք աշխարհի ճամփաները հին.
Իմ ո՛րբ ընկեր, քո՜ւյր իմ, մեզ կապույտը ո՞ւր կտանի...