Հայբուսակ/Ալատնի

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Ալանկիտակ Հայբուսակ - Ալատնի

Ղևոնդ Ալիշան

Ալի
[14]
20․ Ալատնի.

Ալաթինի Պէյթարայ, որ կոչէ և Լէպլապ, Լ․ և Փ. Elatine, ի յոյնէն առած (Ελάτινος, որ է Եղեւին, վասն զի տերեւներն ասոր կու նմանին)․ իսկ ըստ ﬔր Ամասիացւոյն, «Մէկ ցեղ խոտ մ՚է, որ տերեւն սխտորի տերեւ կու նմանի, և տակն փոքրիկ և բոլոր կու լինի, և ինքն մէկ ազգ սխտոր է, և հինգ կամ [15]վեց ճուղ կ՚ ունենայ, և յերկայնութիւն մէկ մէկ թիզ կու լինի, և ի ցաներուն մէջն և ի փոս տեղրանք կու բուսնի․ և տերեւին հաﬓ ի Գխթորին հաﬓ կու նմանի», և այլն։