«Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/618»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
(Հոդվածների ավտոմատացված ներմուծում)
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
 
ռացվույն հետ ամուսնանալու։ Այգ սիրամոլ կինը կուզեր որևէ ամուսնություն արգիչել, և զերիաասարդը փրկելով կաշկանդ դել զայն վերստին յուր անձին։
 
ռացվույն հետ ամուսնանալու։ Այգ սիրամոլ կինը կուզեր որևէ ամուսնություն արգիչել, և զերիաասարդը փրկելով կաշկանդ դել զայն վերստին յուր անձին։
   
  +
<center>ԳԼՈԻԽ ԾԾ.</center>
Գ Լ Ո Ի Խ ԾԾ.
 
   
Պ. Գրիգոր կանգնեցավ Սիսակի առջև իբր վրիմառոլ ոգի մի որ նախանձախնդիր պատվո մասին, Համար կը պա հան շեր այն անպատվության համար զոր մտցուցած էր յուր տան մեջ ընդունած հյուրընկալության փոխարեն։
+
Պ. Գրիգոր կանգնեցավ Սիսակի առջև իբր վրիմառոլ ոգի մի որ նախանձախնդիր պատվո մասին, Համար կը պահանջեր այն անպատվության համար զոր մտցուցած էր յուր տան մեջ ընդունած հյուրընկալության փոխարեն։
   
նախ մեղապարտ երիտասարդն այլագունեցավ և ջանաց ուրանալ իրեն վերագրված հանցանքը։ Բայց երբ ամեն մանրամասնություն անոր հիշեցուց վիրավորյալ հայրն, անկարող եղավ Սիսակ յուր պախարակելի ընթացքն այլևս ծածկելու։. Ուստի պ. Գրիգոր հարկադրեց զնա անմիջապես որոշելու երեք պայմանաց մեջեն այն՝ որ հաճելի կը թվեր իրեն, այսինքն կա\մ յուր դստեր հետ ամուսնանալ, կամ երեք հարյուր ոսկի հասա լցան ել և կամ ի դատ կոչվիր
+
նախ մեղապարտ երիտասարդն այլագունեցավ և ջանաց ուրանալ իրեն վերագրված հանցանքը։ Բայց երբ ամեն մանրամասնություն անոր հիշեցուց վիրավորյալ հայրն, անկարող եղավ Սիսակ յուր պախարակելի ընթացքն այլևս ծածկելու։ Ուստի պ. Գրիգոր հարկադրեց զնա անմիջապես որոշելու երեք պայմանաց մեջեն այն՝ որ հաճելի կը թվեր իրեն, այսինքն կամ յուր դստեր հետ ամուսնանալ, կամ երեք հարյուր ոսկի հասա լցան ել և կամ ի դատ կոչվիր
   
Սիսակ հուսահատական վիճա կի մեջ կը գտնվեր։ Եթե այդ գայթակղական եղելությունն երևան ելներ, յուր ամուսնական խորհրդոց վերջ տալու էր Վարդանույշի հետ։ Կը մակաբերեր է՛ր Երանյանի դուստրն իրեն չպիտի ներեր յուր երկրորդ ան* հավատարմությունն, երբ ինքն մանավանդ բերնովբ խոստող վանած Էր թե տիկին Աբգարյանեն հեռանալը պատշաճ դա* աած Էր նույն վայրկյանեն որ իրեն մեկ ամսվան պայմանա– ժամ դրած Էր. և ահա ոչ միայն յուր պարտուցը դեմ գործած Էր առավել ծանր կերպիվ նոր սիրահարություն մ՝ունենալովն* այլ և հայտնի Էր թե յուր վերադարձն հապաղեցուցած Էր հեչ* տությանց մեջ լողալու համար։
+
Սիսակ հուսահատական վիճա կի մեջ կը գտնվեր։ Եթե այդ գայթակղական եղելությունն երևան ելներ, յուր ամուսնական խորհրդոց վերջ տալու էր Վարդանույշի հետ։ Կը մակաբերեր է՛ր Երանյանի դուստրն իրեն չպիտի ներեր յուր երկրորդ ան* հավատարմությունն, երբ ինքն մանավանդ բերնովբ խոստող վանած էր թե տիկին Աբգարյանեն հեռանալը պատշաճ դա* աած Էր նույն վայրկյանեն որ իրեն մեկ ամսվան պայմանա– ժամ դրած Էր. և ահա ոչ միայն յուր պարտուցը դեմ գործած էր առավել ծանր կերպիվ նոր սիրահարություն մ՝ունենալովն* այլ և հայտնի էր թե յուր վերադարձն հապաղեցուցած էր հեշտությանց մեջ լողալու համար։
   
Ուստի այդ գայթակղալից դեպքր խեղդելու Էր անպատճառ, բայց ի՞նչ եղանակավ, քանի որ դրամ չուներ, և ուսկի ց կրնար փոխառություն մ՛ընել երբ վճարման մասին ապահո-վություն տալու միջոց չուներ։
+
Ուստի այդ գայթակղալից դեպքր խեղդելու էր անպատճառ, բայց ի՞նչ եղանակավ, քանի որ դրամ չուներ, և ուսկի կրնար փոխառություն մ՛ընել երբ վճարման մասին ապահո-վություն տալու միջոց չուներ։
   
 
Գավառացի՞ն առնուլ. այդ մտքեն իսկ չէր անցներ։ Ինքը զամենքը կը ծաղրեր, և նշավակելի՛ պիտի լիներ գավառացի աղջկան մի թակարդին մեջ իյնալով։ Իսկ դատին գալով կը
 
Գավառացի՞ն առնուլ. այդ մտքեն իսկ չէր անցներ։ Ինքը զամենքը կը ծաղրեր, և նշավակելի՛ պիտի լիներ գավառացի աղջկան մի թակարդին մեջ իյնալով։ Իսկ դատին գալով կը
 
–596
 

Նավարկման ցանկ