«Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/526»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
(Հոդվածների ավտոմատացված ներմուծում)
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
 
մանափակ լինելեն։ Մեն մի բաբախում սրտիսճ զսերն իմ ունի իբբ շարժառիթ, ամեն մտածությունս առ քեզ ուղղյալ 1\, ամեն բաղձանացս առարկան դու ես, Արաքսիա՛ս, և տակավին չե՛՛ս բավականանար։
+
մանափակ լինելեն։ Մեն մի բաբախում սրտիս` զսերն իմ ունի իբբ շարժառիթ, ամեն մտածությունս առ քեզ ուղղյալ է, ամեն բաղձանացս առարկան դու ես, Արաքսիա՛ս, և տակավին չե՞ս բավականանար։
   
— Այդ մասին անհոգ եմ, ներսե՛ս։ Սե՜ր, սե՛ր, սե՜ր. այդ բառին մեջ ամփոփված է բոլոր էությունս։
+
—Այդ մասին անհոգ եմ, Ներսե՛ս։ Սե՜ր, սե՛ր, սե՜ր. այդ բառին մեջ ամփոփված է բոլոր էությունս։
   
— Եվ դու կը կարծես թե ես տարբե՞ր կերպիվ կզգամ արդյոք• և կուզես որ առավե՞լ ևս պաշտեմ զքեզ։ Լավ ուրեմն, պատմե ինձ խոսակցությանդ նյութն, և եթե ստուգապես այնչափ հիացման արժանի ես, ինչպես որ քիչ հառաջ հաստատեցիր, ամեն ճիգ կը թափեմ,— ըսավ կատակով,— զքեզ քիչ մ ալ ավելի պաշտելու։
+
—Եվ դու կը կարծես թե ես տարբե՞ր կերպիվ կզգամ արդյոք. և կուզես որ առավե՞լ ևս պաշտեմ զքեզ։ Լավ ուրեմն, պատմե ինձ խոսակցությանդ նյութն, և եթե ստուգապես այնչափ հիացման արժանի ես, ինչպես որ քիչ հառաջ հաստատեցիր, ամեն ճիգ կը թափեմ,— ըսավ կատակով,— զքեզ քիչ մ՚ալ ավելի պաշտելու։
   
— Լուր ինձ, ներս ե՛ ս, քեղ նկատմամբ անձնական գաղտնիք մ՝ունենալս ոճիր կր համարիմ. բայց ինչ որ այլոց կը վերաբերի, թույլ տուր ինձ որ գիտնամ հարգել զայն խորհրդա– պ ահ ությամ բս։
+
— Լուր ինձ, Ներսե՛ ս, քեզ նկատմամբ անձնական գաղտնիք մ՝ունենալս ոճիր կր համարիմ. բայց ինչ որ այլոց վերաբերի, թույլ տուր ինձ որ գիտնամ հարգել զայն խորհրդապահությամբս։
   
Սերսեսի դեմբր կասկաձանաց սււքպովք մթագնեցավ դարձյալ« բնավ ըաո չարտասանեց, այլ լռությամբն յուր դժգոհու– թյան սաստկությունն հայտնեց։
+
Ներսեսի դեմքը կասկաձանաց ամպովք մթագնեցավ դարձյալ. բնավ բառ չ՚արտասանեց, այլ լռությամբն յուր դժգոհության սաստկությունն հայտնեց։
   
 
Վարժուհին յուր նշանածին ձեռքբ բռնեց ու արտասվաթոր աչոք ըսավ.
 
Վարժուհին յուր նշանածին ձեռքբ բռնեց ու արտասվաթոր աչոք ըսավ.
 
—Զիս մեռացուր՝ բայց մի՛ կասկածիր ինձմե, մի՛ նվաստացներ զիս անվայել ընթացք մի վերագրելով ինձ։ Կերդնում քեղ առաջի երկնից թե կը սիրեմ զքեզ ծայրահեղ սիրով և հավատարմությամբ, ու կը հաստատեմ թե անկարող եմ որևէ պարագայի մեջ քեզ ուխտածս դրժել։ Բայց հարգե՛, Ներսե՛ս, կը հայցեմ քեզմե, գաղտնիք մի որ իմս չէ, և զոր ուխտած եմ և ոչ մեկու մի հաղորդել։
   
 
— Ինչո՞ւ ուրեմն ինձ նկատմամբ բացառություն չըրիր։
— Զի" մեռցուբճ բայց մի՛ կասկածիր ինձմե, մի՛ նվաստացներ զիս անվայել ընթացք մի վերագրելով ինձ։ Կերցնում քեզ առաջի երկնից թե կը սիրեմ զքեզ ծայրահեղ սիրով և հավատարմությամբ, ու կր հաստատեմ թե անկարող եմ որևէ պարագայի մեջ քեղ ուխտածս դրժել։ Քայց հարդե՛, ներսե՛ս, կը հայցեմ քեզմե, գաղտնիք մի որ իմս չէ, և զոր ուխտած եմ և ոչ մեկու մի հաղորդել։
 
   
 
Կրնայի՞ գուշակել հայնժամ թե դու հոգվույս իշխանը պիտի լինեիր օր մի, այդպիսի բացառություն մ՝րնելու համար։
<— Ինչո՞ւ ուրեմն ինձ նկատմամբ բացառություն 1բրիր։
 
   
 
Ներսեսի սիրտն ապահովվելով Արաքսիայի անմեղության մասին, անփույթ եղավ այնուհետև այլոց գաղտնի խորհուրդներն իմանալու։ Հորդորեց զյուր սիրելին ոչ ևս նեղվելու ինքզինքն՝ արգարացնելու համար ու խնդալով հարեց.
•֊ Կրնայի՞ գուշակել հայնժամ թե դռլ հողվույս իշխա– նը պիտի լինեիր օր մի, այդպիսի բացառություն մ՝րնելու համ ար։
 
 
ներսեսի սիրտն ապահովվելով Արաքսիա յի անմեղության մասին, անփույթ եղավ այնուհետև այլոց գաղտնի խորհուրղ– ներն իմանալու։ Հորդորեց զյուր սիրելին ոչ ևս նեղվելու ինք*« զինքն արգարացնելու համար ու խնդալով հարեց.
 
 
504
 
108

edits

Նավարկման ցանկ