«Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/477»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
(Pywikibot touch edit)
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
  +
{{Poemx||<poem>{{Կենտրոն|<5>}}
<5>
 
  +
Թող լինեի մի կեղեքիչ,
4ա Կըդաոնայի բոլորից մեծ, բ Կրդաոնայի Հետո ես մեծ, 11 Իմ ապրուստր դրրրստԼի,
 
  +
Փող գիզեի ու քիչ-քիչ,
13 Թե մեր փրկողր դու ես որ կաս,
 
  +
Առաջ թեև գազան ու ցեց-
1 — 23 Ահա այսպես բան լինի մարդ Գնա ապրի լի ու հանդարտ
 
  +
Դառնայի շուտով ես մեծ,
՚ԹոՀլինհի մի կեղեքիչ, Փող \իզեի ու քիչ֊քիչ, Առաջ թեև գազան ու ցեց — Դաոնայի շուտով ես մեծյ ■ վԱսւոծորԵվ բարերար, և խելացի, Մե ո ած օրս էլ պսակ տային Եր որբ ազգից միակ հային։ Կամ թե տերտեր լինեի թող — Խաչր վզիս մեռել թաղող —
 
  +
[Աստծո] Եվ բարերար, և խելացի,
10 Աուվւրի վերև միշտ նրստեի, Իմ բանր ղրրրստեի, Ազգն էլ աչքր տնկեր վրաս, Մեր փրկիչր դոլ ես որ կաս, Եվ ծակ բերան ու թերթեր <Հ1 անրնթ.^> էին՝՝ տերտեր, տերտ Թող լինեի— հարկավ տգետ, Ձրիակեր մի վարդապետ, Որ կազմեին խո/ ու գիտուն Իմ անունով կուսակցություն,
 
  +
Մեռած օրս էլ պսակ տային
20 Աջահամբույր միշտ բերեին,
 
  +
Իր որբ ազգից միակ հային։
Ջեռս ու փեշերս համբուրեին — Ահա այսպես բան լիներ մարդ, Գնար ապրեր լի ու հանդարտ — Թե չէ լինել ի ծնե գերի Մերկ մ ուս այի ու երգերի, Որդիք ու կին թողած բախտին, Մերձավորի ծաղր ու ծանակ, Ուժից րնկնել անժամ տնակ,
 
  +
Կամ թե տերտեր լինեի թող-
  +
Խաչը վզիս մեռել թաղող-
  +
{{տող|10}}Սուփրի վերև միշտ նըստեի,
  +
Իմ բանը դըրըստեի,
  +
Ազգն էլ աչքը տնկեր վրաս,
  +
Մեր փրկիչը դու ես որ կաս,
  +
Եվ ծակ բերան ու թերթեր
  +
<1 անրնթ.> էին՝ տերտեր, տերտեր...
  +
Թող լինեի- հարկավ տգետ, Ձրիակեր մի վարդապետ,
  +
Որ կազմեին խոլ ու գիտուն
  +
Իմ անունով կուսակցություն,
 
{{տող|20}}Աջահամբույր միշտ բերեին,
  +
Ձեռս ու փեշերս համբուրեին-
  +
Ահա այսպես բան լիներ մարդ,
  +
Գնար ապրեր լի ու հանդարտ-
  +
Թե չէ լինել ի ծնե գերի
  +
Մերկ մուսայի ու երգերի,
  +
Որդիք ու կին թողած բախտին,
  +
Մերձավորի ծաղր ու ծանակ,
  +
Ուժից ընկնել անժամ տնակ,
  +
_________
  +
{{տող|4ա}}Կըդառնայի բոլորից մեծ,
  +
բ Կըդառնայի Հետո ես մեծ,
  +
{{տող|11}}Իմ ապրուստր դըրըսերի,
 
{{տող|13}}Թե մեր փրկողը դու ես որ կաս,
 
22-23 Ահա այսպես բան լինի մարդ
  +
Գնա ապրի լի ու հանդարտ</poem>|}}

Նավարկման ցանկ