«Էջ:Muratsan, vol. 6.djvu/204»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
 
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
— Բայց ես, բարեկամ, ամենից ավելի իրավունք ունեմ տրտնջալու, որովհետև հենց ինքս մինն եմ եղել այն մարդկանցից, որոնք սիրով նվիրվել են հայ շինականին, կամենալով սովորեցնել նրան խեղճության դեմ կռվելու և մարդավայել կերպով ապրելու եղանակը... բայց իմ ունեցած կարողությունը հավասար չէր իմ ցանկության, ուստի չհաջողեցա
— Բտ։ց ես, բարեկամ, ամենից ավելի իրավունք ունեմ
հասնել նպատակիս։
տրտնջալու, որովհետև հենց ինքս մինն եմ եղել այն մարդ¬

կանցից, որոնք սիրով նվիրվել են հայ շինականին, կամե-
Ինչպե՞ս, փող էր հարկավոր և չունեի՛՛ք։
նալով սովորեցնել նրան խեղճության դեմ կռվելու և մարդա-

վայել կերպով ապրելու եղանակը... բայց իմ ունեցած կարո¬
— Ոչ, ես վարժապետ էի գյուղում և հենց այդ պաշտոնի շնորհիվ էլ մոտ լինելով գյուղացուն, կարողանում էի օգնել նրան յուր կարիքների ժամանակ, երբեմն խորհրդով, երբեմն գործակցությամբ, և եթե երկար մնայի այնտեղ, գուցե կարողանայի որոշ օգուտ տալ։ Գոնե կկրթեի մի ամբողջ սերունդ այնպես, ինչպես որ պետք էր, և այնուհետև այդ սերունդը ինքը կշարունակեր իմ գործը...
ղությունը հավասար չէր իմ ցանկության, ուստի չհաջողեցա

հասնել նպատակիս է
Ինչպե՞ и, փող էր հարկավոր և չունեի՛՛ք։
— Ոչ, ես վարժապետ էի գյուղում և հենց այդ պաշտոնի
շնորհիվ էլ մոտ լինելով գյուղացուն, կարողանում էի օգնել
նրան յուր կարիքների ժամանակ, երբեմն խորհրդով, երբեմն
գործակցությամբ, և եթե երկար մնայի այնտեղ, գուցե կարո¬
ղանայի որոշ օգուտ տալ։ Գոնե կկրթեի մի ամբողջ սերունդ
այնպես, ինչպես որ պետք ր, և այնուհետև այդ սերունդը
ինքը կշարունակեր իմ գործը...
— Էհ, լավ, ինչո՞ւ երկար չմնացիք։
— Էհ, լավ, ինչո՞ւ երկար չմնացիք։

— Որովհետև չէի կարող։
— Որովհետև չէի կարող։

Պ ատճա" ռը։
Պատճա"ռը։
— Մեր ուսումնարանական կյանքում նոր փոփռխու-

թյուններ եղան, նոր օրենքներ հրատարակվեցան։ Վարդա¬
պետը պետք է ցենզ ունենար, իսկ ես չունեի, որովհետև թե-
— Մեր ուսումնարանական կյանքում նոր փոփոխություններ եղան, նոր օրենքներ հրատարակվեցան։ Վարժապետը պետք է ցենզ ունենար, իսկ ես չունեի, որովհետև թեմական դպրոցն էի ավարտել։ Այդ պատճառով, ահա, ինձ պաշտոնից արձակեցին։

մական դպրոցն էի ավարտել։ Այգ պատճառով, ահա , ինձ
պաշտոնից արձակեցին։
— Եվ հետո՞։
— Եվ հետո՞։

— Հետո շատ դեսուդեն ընկնելուց վերջը եկա և այս կա-
յաբանում չորքոտանիների վարժապետ դարձա։
— Հետո շատ դեսուդեն ընկնելուց վերջը եկա և այս կայարանում չորքոտանիների վարժապետ դարձա։

— Հասկանում եմ
— Հասկանում եմ․․․։
— Ուրախ եմ, որ հասկանում եք. ուրեմն և իրավունք

եք տալիս ինձ տրտնջալ այն երիտասարդների դեմ, որոնք
բարձր կրթություն ստանալով, կարողություն են ձեռք բերում
— Ուրախ եմ, որ հասկանում եք. ուրեմն և իրավունք եք տալիս ինձ տրտնջալ այն երիտասարդների դեմ, որոնք բարձր կրթություն ստանալով, կարողություն են ձեռք բերում ժողովրդին ամեն կերպ ծառայելու, և սակայն այդ ծառայությունից փախչում են վատաբար։

ժողովրդին ամեն կերպ ծառայելու, к սակայն այդ ծառայու¬
Անշուշտ։
թյունից փախչում են վատաբար։

Անշուշտ։
աաա Դեհ, հենց այդ իրավունքի հիման վրա ես ձեզ մեծ
Դեհ, հենց այդ իրավունքի հիման վրա ես ձեզ մեծ մարդ եմ անվանում, որովհետև քաջություն եք ունեցել կյանքն արհամարհելով, այդպիսի վսեմ նպատակի նվիրել ձեզ։
208
1190

edits

Նավարկման ցանկ