«Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/24»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
չ (Բոտ ― Ավտոմատիկ տեքստի փոխարինում (- + ))
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
ք{լ utUJiih խոսքերն Ա.)։էքյա/ի հեռվից Ուրվաձայն) երկչոտ հրնչեըին նորից.
+
Ու տատի խոսքերն անցյալի հեռվից
  +
Ուրվաձայն , երկչոտ հընչեցին նորից.
— Կււււեէ՛՝ Սարո"։ մեզ մոտ արի, Արի՛ մեզ մոտ հարսանիք. Տե՜ս, ինչ ուրախ պար ենք գալի, 90 Սիրուն՛ շահել հարսն֊աղջիկ։
 
  +
Ինձ մոտ արի՝ ձվածեղ անեմ... Ինձ մոտ արի՝ Է՚ՐէԻթ աաս ... Ես քու հոքիրն.ես քու նանն եմ... Ես Էք ազիզ բարեկամ...
 
  +
Կասեն՝ Սաքո՛, մեզ մոտ արի ,
Սաքո , Սաքո , մեզ մոտ արի, Էս աղջիկը, տե ս, ինչ լավն ա... Տե ս, ինչ ուրախ պար ենք գաւի, Տարա֊նի֊նա՛՚... ւոարա֊նա֊նա
 
  +
Արի՜ մեզ մոտ հարսանիք.
Ու խոլ պաակ՚ւրներ ար գեղ, այլանդակ֊ 100 Անհեթեթ շարքով, խուռներամ, անկարգ, Ծանրաշարժ եկան Սաքոյի դիմաց Երևութք եղան, անցն ո։ մ են կամաց, Խավար ու դանդաղ, ր ստվերն երի պես, Չար ժըպիտներով ժանտ ու սևերես..,
 
  +
Տե՛ս, ինչ ուրախ պար ենք գալի,
  +
Սիրուն - ջահել հարսն - աղջիկ։
  +
  +
Ինձ մոտ արի՝ ձվածեղ անեմ․․․
  +
Ինձ մոտ արի՝ բըլիթ տամ․․․
  +
  +
Ես քո հոքիրն․․․ ես քո նանն եմ․․․
  +
Ես էլ ազիզ բարեկամ․․․
  +
  +
Սա՛քո, Սաքո՛, մեզ մոտ արի,
  +
Էս աղջիկը, տե՛ս ինչ լավն ա․․․
  +
Տե՛ս , ինչ ուրախ պար ենք գալի,
  +
Տարա-նի-նա՛․․․ տարա-նա-նա՛․․․
  +
  +
Ու խոլ պատկերներ տըգեղ, այլանդակ,
  +
Անհեթեթ շարքով, խուռներամ, անկարգ,
  +
Ծանրաշարժ եկան Սաքոյի դիմաց
  +
Երևութք եղան, անցնում են կամաց ,
  +
Խավար ու դանդաղ, ըստվերների պես,
  +
Չար ժպիտներով ժանտ ու սևերես․․․
  +
  +
 
V
 
V
  +
Սրընթաց սքախրա", թե դայլ գիշատիչ Շե դտակի անցավ փարախի մոտով, Այծյա մը հանկարծ մոտակա ժայռից Անդունդը մի քար գրլորեց ոտով, Գիշերվան հովից տերև՞ն Էր դողումֆ 110 Երկչոտ մուկի՞կր վազեց պուճախում,
 
  +
Սրընթաց պախրա՞, թե գայլ գիշատիչ
Թե" ոչխարների թռԱլ մ ընչոցն Էր այն,— Սաքոյին թըվաց, թե մի ոտնաձայն Եկավ ու կանգնեց փարախի վրրա, Կանգնեց ու լրոեց...
 
  +
Շեշտակի անցավ փարախի մոտով,
Ականջ ղըրավ նա...
 
  +
Այծյա՞մը հանկարծ մոտակա ժայռից
  +
Անդունդը մի քար գըլորեց ոտով,
  +
Գիշերվան հովից տերև՞ն էր դողում ,
  +
Երկչոտ մուկի՞կը վազեց պուճախում,
  +
Թե՞ ոչխարների թույլ մընչոցն էր այն, -
  +
Սաքոյին թըվաց, թե մի ոտնաձայն
  +
Եկավ ու կանգնեց փարախի վըրա,
  +
Կանգնեց ու լըռեց․․․
  +
Ականջ դըրավ նա․․․
Ստորագիր (չի ներառվում)Ստորագիր (չի ներառվում)
Տող 1. Տող 1.
  +
  +
<references/>

Նավարկման ցանկ