«Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/105»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
{{poemx||<poem>
 
{{poemx||<poem>
  +
Էս որ լըսեցի, դես ու դեն ցըրված
էս որ լըսեցին, դես ու դեն ցըրված Տբղերքր ճեպով ձորը ներս մրտան, Ու մրտի տա կին, ճամփիցը ծրռված, Երկու մարդու թարմ ոտնատեղ գըտան։
 
  +
Տըղերքը ճեպով ձորը ներս մըտան,
XIX
 
  +
Ու մըտի տակին, ճամփիցը ծըռված,
Ամր ողջ մի ամիս խումբը զինավառ Սարեր ու ձորեր ոտնատակ տրվեց՝
 
  +
Երկու մարդու թարմ ոտնատեղ գըտան։
530 Չոբան Սարոյին գրտնելու Համար,
 
  +
Որ սարիցն իջավ, Անուշին փախցրեց։ Մի ամսից Հետո տրղերքն եկան տուն, Գովելով նրրա արարքը ճարպիկ. — Հալալ է տրղին, ա՛յ իգիթություն, ԱՀա թե ինչպես կր։'■;տխցնեն աղջիկ։ Մենակ Անուշի / • ՚ •՛եր;– — Մոսին Մրնաց հանդերս։ .'. երդում կերավ նա, Ուր որ էլ լինին՝ նրրանց միասին Գրտնի՝ կոտորի, սիրտր հովանա։
 
  +
540 Մնաց հանդերում։ Եվ ահա մի օր,
 
  +
<center>XIX</center>
Քաղվոր կանանց մեջ, մրթան հետ, թաքուն Շորերր պատ ռած, տ ր խ ուր, գրլխակոր Անուշը ձորից եկավ հորանց տուն։
 
  +
XX
 
  +
Ամբողջ մի ամիս խումբը զինավառ
ԱդշՒ'> Վարդ/՚շագ» թե հոգիդ սիրես
 
  +
Սարեր ու ձորեր ոտնատակ տըվեց՝
Մի գարիդ գրցի'ր> տես ի՞նչ է ասում. Աչքրս խավարի, տեսիլք դառնամ ես,— Տեսիլք եմ տեսել գիշերս երազում։ Մի մութ ձորի մեջ, մի նեղ ձորի մեջ, Անբախտ Սաբոյի ոչխարը կան զն ած, 550 Լեզու էր առել ու խաղ էր կանչում,
 
 
{{տող|530}}Չոբան Սարոյին գըտնելու համար,
Ու խաղ էր կանչում ձեն ձենի տրված... Մի գարիդ զրցի՛ր, թե որդով խրնղաս,
 
  +
Որ սարիցն իջավ, Անուշին փախցրեց։
  +
Մի ամիս հետո տըղերքն եկան տուն,
  +
Գովելով նըրա արարքը ճարպիկ.
  +
― Հալալ է տըղին, ա՛յ իգիթություն,
  +
Ահա թե ինչպես կըփախցնեն աղջիկ։
  +
Մենակ Անուշի ախպերը― Մոսին
  +
Մընաց հանդերում և երդում կերավ նա,
  +
Ուր էլ որ լինին՝ նըրանց միասին
  +
Գըտնի՝ կոտորի, սիրտը հովանա։
 
{{տող|540}}Մնաց հանդերում։ Եվ ահա մի օր,
  +
Քաղվոր կանանց մեջ, մըթան հետ, թաքուն,
  +
Շորերը պատռած, տըխուր գըլխակոր
  +
Անուշը ձորից եկավ հորանց տուն։
  +
  +
  +
<center>XX</center>
  +
 
Աղջի՛, Վա՛րդիշաղ, թե հոգիդ սիրես,
  +
Մի գարիդ գըցի՛ր, տես ի՞նչ է ասում.
  +
Աչքըս խավարի, տեսիլք դառնամ ես,―
  +
Տեսիլք եմ տեսել գիշերըս երազում։
  +
Մի մութ ձորի մեջ, մի նեղ ձորի մեջ,
  +
Անբախտ Սարոյի ոչխարը կանգնած,
  +
{{տող|550}}Լեզու էր առել ու խաղ էր կանչում,
  +
Ու խաղ էր կանչում ձեն ձենի տըված․․․
  +
Մի գարիդ գըցի՛ր, թե որդով խընդաս,
 
</poem>}}
 
</poem>}}

Նավարկման ցանկ