«Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/347»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
չ (Բոտ ― Ավտոմատիկ տեքստի փոխարինում (- + ))
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
Ուզում էր Ֆրրան մորթել աչքը բաց։
 
Ուզում էր Ֆրրան մորթել աչքը բաց։
— Դե իմ անունով երղվիր, անըզգամ, Որ էլ Սաբոյին դու չես սիրելու,
+
— Դե իմ անունով երդվիր, անըզգամ,
  +
Որ էլ Սարոյին դու չես սիրելու,
430 Թե չէ՝ տեսնում ես, խանչալը հանած, Մինչև դաստակը սիրտդ եմ խըրելու։
+
Թե չէ՝ տեսնում ես, խանչալը հանած,
— Քոլ ոտի հողն եմ, Մոսի շան, Մոսի.., Դու քու եսիրին երդո՛՛ւմ ես տալիս,..
 
  +
Մինչև դաստակը սիրտդ եմ խըրելու։
Ես էլ Սարոյին չեմ սիրում, ասի, Տեսնո՞ւմ ես— չոքած ի նչսլես եմ լալիս.,,
 
  +
— Քու ոտի հողն եմ, Մոսի ջան, Մոսի...
— Դու խաբո՞ւմ ես ինձ, <Հ. . .]> խաբեր Չե՞ս սիրում ասիր, էն ինչ է հա սլա,
 
  +
Դու քու եսիրին երդո՞ւմ ես տալիս...
էն ինչ է հապա, ւ>ր տեղն ենք մ բանում, Հեկեկում ե.յ դու '.շերվ:ս մըթնում.., 440 էն ինչ է հաս՛ա, ւ.ր դու երազում
 
 
Ես էլ Սարոյին չեմ սիրում, ասի,
Սաբո շան, Սաբո ... Սաբո ես աս ում...
 
  +
Տեսնո՞ւմ ես— չոքած ի՜նչպես եմ լալիս...
— Մոսի շան. Մոսի, ղրլխոմրդ ման գամ. Ինձ մ ի ըս պանիր, ինձ թող էս անգամ,
 
  +
— Դու խաբո՞ւմ ես ինձ, <...> խաբեբա.
էլ չեմ՛ սիրիլ ես, երբ դու չես ուզում, էլ չեմ կան չիլ ես նրբան երազում... Ինձ մի ըսպանիր, ղամեղ տար հեռու.,, Քու քո՞ւյրը չեմ ես... իմ Մոսին չես դո՞ւ.,,
 
  +
Չե՞ս սիրում ասիր, էն ինչ է հապա,
  +
Էն ինչ է հապա, որ տեղն ենք մըտնում,
  +
Հեկեկում ես դու գիշերվա մըթնում...
  +
Էն ինչ է հապա, որ դու երազում
  +
Սարո ջան, Սարո՜ ... Սարո ես ասում...
  +
— Մոսի շան. Մոսի, գըլխովըդ ման գամ,
  +
Ինձ մի՛ ըսպանիր, ինձ թող էս անգամ.
  +
էլ չեմ սիրիլ ես, երբ դու չես ուզում,
  +
Էլ չեմ կանչիլ ես նըրան երազում...
  +
Ինձ մի՛ ըսպանիր, ղամեղ տար հեռու...
  +
Քու քո՞ւյրը չեմ ես... իմ Մոսին չես դո՞ւ...
  +
 
XX
 
XX
  +
Այս թըշվառ օրից թըշնամի դարձան Ախպեր տըղերքը այս դեպքի համար, 450 Ընկեր֊բարեկամ գընտցին, եկան,
 
  +
Այս թըշվառ օրից թըշնամի դարձան
Կըրկին հաշտության չեղավ մի հընար։ էն ո՞ր Մ ոսին էր, անկոտրում Մ ոսին, Որ սւչոր դեռ բաց այս լույս աշխարքում Իրեն հարազատ րըրոչ՜ր տեսներ նամարդ ընկերի—Սարոյի գըրկում՝* Դուցե գիշերս էլ, իր հերսից անքուն, Ուզում է շահել քըրոջն րսսլանհ, Սաբոյի անունն ու սերը թաքուն Խանչալի ծայրով սըրտիցը հանի։
 
  +
Ախպեր տըղերքը այս դեպքի համար,
  +
Ընկեր-֊բարեկամ գընացին, եկան,
  +
Կըրկին հաշտության չեղավ մի հընար։
  +
Էն ո՞ր Մոսին էր, անկոտրում Մոսին,
  +
Որ աչքը դեռ բաց այս լույս աշխարքում
  +
Իրեն հարազատ քըրոջը տեսներ
  +
Նամարդ ընկերի—Սարոյի գըրկում։
  +
Գուցե գիշերս էլ, իր հերսից անքուն,
  +
Ուզում է ջահել քըրոջն ըսպանի,
  +
Սարոյի անունն ու սերը թաքուն
  +
Խանչալի ծայրով սըրտիցը հանի։
4

edits

Նավարկման ցանկ