Pages linking to disambiguation pages

Jump to navigation Jump to search

The following pages contain at least one link to a disambiguation page. They may need to link to a more appropriate page instead.
A page is treated as a disambiguation page if it contains the tag __DISAMBIG__ (or an equivalent alias).

Հետևյալ տվյալները վերցված են քեշից և վերջին անգամ թարմացվել են 19:11, 22 Հունվարի 2021։ A maximum of 5000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Դիտել (նախորդ 50 | հաջորդ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Հեղինակ:Միքայել Նալբանդյան (խմբագրել)Բանաստեղծ
 2. Հեղինակ:Հովհաննես Հովհաննիսյան (խմբագրել)Պոետ
 3. Հեղինակ:Արշակ Չոպանյան (խմբագրել)Հորս
 4. Հեղինակ:Կոմիտաս (խմբագրել)Բաղձանք
 5. Հեղինակ:Կոմիտաս (խմբագրել)Պատրանք
 6. Հեղինակ:Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան (խմբագրել)Գարուն
 7. Հեղինակ:Ալեքսանդր Ծատուրյան (խմբագրել)Ժայռ
 8. Հեղինակ:Ալեքսանդր Ծատուրյան (խմբագրել)Մարդ
 9. Հեղինակ:Լևոն Զավեն Սյուրմելյան (խմբագրել)Մայրիկիս
 10. Դժոխքի հանդեպ (խմբագրել)Վալերի Բրյուսովին
 11. Ներիր, ո՛վ կույս, որ հուզեցի... (խմբագրել)Մանկություն
 12. Գրիչ (խմբագրել)Իրիկուն
 13. Ինդեքս:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu (խմբագրել)Իմ երգը
 14. Ինդեքս:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu (խմբագրել)Ծիտը
 15. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/685 (խմբագրել)Ազդ
 16. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/685 (խմբագրել)Աղոթք
 17. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/685 (խմբագրել)Առավոտ
 18. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/686 (խմբագրել)Գիշեր
 19. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/687 (խմբագրել)Երազ
 20. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/690 (խմբագրել)Հույս
 21. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/690 (խմբագրել)Հրաժեշտ
 22. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/690 (խմբագրել)Ճախարակ
 23. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/690 (խմբագրել)Մանկություն
 24. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/690 (խմբագրել)Մարգարե
 25. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/691 (խմբագրել)Նոր տարի
 26. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/691 (խմբագրել)Պատրանք
 27. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/691 (խմբագրել)Պոետին
 28. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/692 (խմբագրել)Սիրելի
 29. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/692 (խմբագրել)Վայր ընկնող աստղեր
 30. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/692 (խմբագրել)Վերջին տագնապը
 31. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/692 (խմբագրել)Տապանագիր
 32. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/692 (խմբագրել)Տրտունջ
 33. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/693 (խմբագրել)Օտարության մեջ
 34. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/699 (խմբագրել)Ծիտը
 35. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/701 (խմբագրել)Իմ երգը
 36. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Կանչ
 37. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Հարություն
 38. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Հրաժեշտ
 39. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Մանկություն
 40. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Վալերի Բրյուսովին
 41. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Վերջին տագնապը
 42. Թումանյանի բանաստեղծություններ (խմբագրել)Տապանագիր
 43. Ես նայում եմ. իմ առջև... (խմբագրել)Մանկություն
 44. Քրիստոս հարյավ հրաշափառ... (խմբագրել)Տապանագիր
 45. Խղճալի՜ մարդ, տոգորված... (խմբագրել)Տապանագիր
 46. Երգչի վրեժը (խմբագրել)Կանչ
 47. Սիրելի ընկեր, շատ ոգևորվել... (խմբագրել)Կանչ
 48. Հուսահատությունը տիրել է կյանքին... (խմբագրել)Հրաժեշտ
 49. Խեղճ Ադամյան (խմբագրել)Հրաժեշտ
 50. Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ2.djvu/626 (խմբագրել)Աշուն

Դիտել (նախորդ 50 | հաջորդ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)