List of globally blocked IP addresses

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

Search for a global block
(ամենաթարմ | ամենահին) Դիտել (ավելի թարմ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 09:14, 26 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 151.236.24.114 (կմարվի 26 Օգոստոսի 2020 09:14, anonymous only) (Long-term abuse)
 • 08:25, 26 Փետրվարի 2020: Mardetanha (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.169.6.199 (կմարվի 27 Փետրվարի 2020 15:25) (Cross-wiki abuse)
 • 05:46, 26 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 85.217.192.39 (կմարվի 26 Օգոստոսի 2020 05:46) (Open proxy)
 • 05:34, 26 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 199.30.48.0/21 (կմարվի 26 Փետրվարի 2023 05:34) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Input Output Flood LLC -->)
 • 05:24, 26 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.161.0.0/18 (կմարվի 26 Փետրվարի 2022 05:24) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Input Output Flood LLC -->)
 • 05:21, 26 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 168.151.228.0/23 (կմարվի 26 Փետրվարի 2022 05:21) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Intelligence Network Online, Inc. -->)
 • 22:57, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.83.57.193 (կմարվի 25 Մարտի 2020 22:57, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:04, 25 Փետրվարի 2020: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 148.3.89.24 (կմարվի 25 Մարտի 2020 19:04) (Cross-wiki vandalism)
 • 19:02, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 38.116.192.0/24 (կմարվի 10 Մարտի 2020 19:02, anonymous only) (Long-term abuse)
 • 18:59, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 38.116.192.233 (կմարվի 25 Մարտի 2020 18:59, anonymous only) (Long-term abuse)
 • 18:40, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 117.4.246.234 (կմարվի 25 Մարտի 2020 18:40, anonymous only) (Long-term abuse)
 • 18:11, 25 Փետրվարի 2020: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 184.168.46.46 (կմարվի 10 Մարտի 2020 18:11) (Long-term abuse)
 • 17:37, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 113.172.182.165 (կմարվի 25 Մարտի 2020 17:37, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:37, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 171.224.174.81 (կմարվի 25 Մարտի 2020 17:37, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:36, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 14.207.58.251 (կմարվի 25 Մարտի 2020 17:36, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:30, 25 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 23.231.38.12 (կմարվի 25 Փետրվարի 2021 17:30, anonymous only) (Open proxy: spam-source)
 • 13:04, 25 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 168.167.80.99 (կմարվի 25 Մայիսի 2020 13:04, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 10:13, 25 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.34.168.25 (կմարվի 25 Օգոստոսի 2020 10:13, anonymous only) (Open proxy)
 • 09:24, 25 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 189.112.112.88 (կմարվի 25 Օգոստոսի 2020 09:24, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 08:46, 25 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.19.225 (կմարվի 25 Օգոստոսի 2020 08:46, anonymous only) (Open proxy)
 • 02:52, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 105.112.99.175 (կմարվի 25 Մարտի 2020 02:52, anonymous only) (Open proxy)
 • 02:52, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.43.205.124 (կմարվի 25 Մարտի 2020 02:52, anonymous only) (Open proxy)
 • 02:51, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.190.3.166 (կմարվի 25 Մարտի 2020 02:51) (Open proxy)
 • 02:51, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 49.145.164.203 (կմարվի 25 Մարտի 2020 02:51) (Open proxy)
 • 00:06, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 24.252.217.10 (կմարվի 25 Մարտի 2020 00:06) (Open proxy)
 • 00:05, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 64.189.225.33 (կմարվի 25 Մարտի 2020 00:05) (Open proxy)
 • 00:04, 25 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.126.106.163 (կմարվի 25 Մարտի 2020 00:04) (Open proxy)
 • 23:52, 24 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 173.171.163.65 (կմարվի 24 Մարտի 2020 23:52) (Open proxy)
 • 23:51, 24 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 89.26.46.161 (կմարվի 24 Մարտի 2020 23:51) (Open proxy)
 • 23:28, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.66.71.8 (կմարվի 24 Փետրվարի 2021 23:28, anonymous only) (Open proxy)
 • 22:53, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 189.113.210.22 (կմարվի 24 Մարտի 2020 22:53, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:51, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 69.5.145.62 (կմարվի 9 Մարտի 2020 22:51, anonymous only) (Long-term abuse)
 • 22:50, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 124.104.205.174 (կմարվի 24 Մարտի 2020 22:50, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 22:06, 24 Փետրվարի 2020: Trijnstel (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.78.141.0/24 (կմարվի 24 Մարտի 2020 22:06) (Cross-wiki spam)
 • 20:29, 24 Փետրվարի 2020: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.182.189.29 (կմարվի 24 Փետրվարի 2021 20:29, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:54, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 78.163.104.185 (կմարվի 24 Մարտի 2020 19:54, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:51, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 138.204.70.159 (կմարվի 24 Մարտի 2020 19:51, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:31, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 161.9.94.98 (կմարվի 24 Մարտի 2020 19:31, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:44, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 115.43.151.200 (կմարվի 24 Մարտի 2020 18:44, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:30, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 128.163.238.126 (կմարվի 24 Մարտի 2020 18:30, anonymous only) (Long-term abuse)
 • 18:29, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.156.177.80 (կմարվի 24 Մարտի 2020 18:29, anonymous only) (Cross-wiki vandalism)
 • 18:26, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 2600:387:2:809:0:0:0:0/64 (կմարվի 5 Մարտի 2020 17:35) (Long-term abuse)
 • 18:23, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 113.172.107.50 (կմարվի 24 Մարտի 2020 18:23, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:35, 24 Փետրվարի 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.31.101.173 (կմարվի 24 Մարտի 2020 17:35, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:09, 24 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 61.5.152.144 (կմարվի 24 Օգոստոսի 2020 16:09, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:41, 24 Փետրվարի 2020: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 85.222.4.88 (կմարվի 24 Մարտի 2020 13:41) (Long-term abuse)
 • 02:12, 24 Փետրվարի 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.238.239.100 (կմարվի 24 Փետրվարի 2021 02:12) (Open proxy)
 • 00:04, 24 Փետրվարի 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.193.226.59 (կմարվի 24 Մայիսի 2020 00:04) (Open proxy)
 • 22:23, 23 Փետրվարի 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 162.243.0.0/16 (կմարվի 2 Ապրիլի 2025 15:56) (Open proxy)
 • 18:58, 23 Փետրվարի 2020: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 177.159.128.230 (կմարվի 23 Օգոստոսի 2020 18:58, anonymous only) (Cross-wiki spam: spambot)
(ամենաթարմ | ամենահին) Դիտել (ավելի թարմ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)