Այսօր գալով ի Բեթանիայ

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այսօր գալով ի Բեթանիայ

Սահակ Պարթև


ԱՅՍՕՐ ԳԱԼՈՎ Ի ԲԵԹԱՆԻԱՅ


Այսօր գալով ի Բեթանիայ,
Քո ամենազօր հրամանաւդ
Ձայնեցեր Ղազարու,
Եւ դողացաւ մահ,
Դժողք պարտեցաւ,
Ապականութիւն լուծաւ,
ԿԵնդանարա՛ր Քրիստոս,
Կեցո՛ ըզմեզ:

Այսօր գալով ի Բեթանիայ,
Զքո զաշխարհակեցոյց
Սուրբ զյարութիւնդ
Յառաջագոյն ծանուցեր`
Անապականբար կոչմամբ
Զչորեքօրեայն ի թաղմանէ,
Կենդանարա՛ր Քրիստոս,
Կեցո՛ ըզմեզ:

Այսօր գալով ի Բեթանիայ,
Եբրայեցւոց մանկունքն
Սքանչացեալ ասէին`
ԸզՄարիամու զեղբայրըն
Ի թաղմանէ յարուցեալ`
Որդւոյն Մարիամու.
Կենդանարա՛ր Քրիստոս,
Կեցո՛ ըզմեզ: