Ասցի սիրէ զիս, ծով աչէ՛ր

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Ասցի սիրէ զիս, ծով աչէ՛ր

Հովհաննես Թլկուրանցի


Ասցի սիրէ զիս, ծով աչէ՛ր


Ասցի սիրէ զիս, ծով աչէ՛ր.
Նա ասաց` պահեմ զաչս ի վերան.
Նի՛ստ, որ հայիմ յերեստ ի վեր,
Արեկ, կացիր, ինձ յերևան:

Թէ շատ թէ քիչ ի յետ ձգեմ.
Միթէ անցնի հուրս ի խափան.
Նա սէր ի սիրտս ի ներս կ'երթայ,
Ես կու մնամ մեղաց դարան:

Բերեմ մեղաց զահն ի մտիս,
Ու դժոխոց հուրն անվախճան.
Մի՞թէ ազատիմ այս կրակէս,
Որ անվախճան ինձ վառեցան:

Խև Յովհաննե՛ս Թուլկուրացի,
Սրտի մտօք զականջդ բաց.
Ու աստէնս արա՛ քեզ ճար շուտով,
Որով անդէն առնուս պսակ: