Գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների պահպանման Բեռնի կոնվենցիա

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search

Գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների պահպանման Բեռնի կոնվենցիա
՝ ընդունված 1886 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, լրացված Փարիզում 1896 թվականի մայիսի 4-ին, վերանայված Բեռլինում 1908 թվականի նոյեմբերի 13-ին, լրացված Բեռնում 1914 թվականի մարտի 20-ին, վերանայված Հռոմում 1928 թվականի հունիսի 2-ին, Բրյուսելում 1948 թվականի հունիսի 26-ին, Ստոկհոլմում 1967 թվականի հուլիսի 14-ին և Փարիզում 1971 թվականի հուլիսի 24-ին, փոփոխված 1979 թվականի սեպտեմբերի 28-ին


Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն

Գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների պահպանման մասին Կոնվենցիա

ԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԵՌՆԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

առ 9 սեպտեմբերի 1886 թ.,

լրացված Փարիզում 1896 թվականի մայիսի 4-ին, վերանայված Բեռլինում 1908 թվականի

նոյեմբերի 13-ին, լրացված Բեռնում 1914 թվականի մարտի 20-ին, վերանայված Հռոմում

1928 թվականի հունիսի 2-ին, Բրյուսելում 1948 թվականի հունիսի 26-ին, Ստոկհոլմում 1967 թվականի հուլիսի 14-ին

և Փարիզում 1971 թվականի հուլիսի 24-ին,

փոփոխված 1979 թվականի սեպտեմբերի 28-ին

Միության երկրները, ներշնչված միասնական ցանկությամբ, պահպանել հեղինակների իրավունքներն իրենց գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների հանդեպ այնքան արդյունավետ ու միասնականորեն, որքան հնարավոր է:

Կոնվենցիան վերանայելու Համաժողովի աշխատանքի նշանակալիությունը ճանաչելով, որը կայացել է Ստոկհոլմում 1967 թվականին, որոշեցին վերանայել Համաժողովի կողմից Ստոկհոլմում ընդունված Ակտը՝ անփոփոխ թողնելով այդ Ակտի 1-ից 20 և 22-ից 26 հոդվածները:

Ըստ դրա՝ իրենց իրավասությունները ներկայացնող Իրավասուները, գտնվելով ճիշտ և լավ վիճակում, համաձայնեցին ներքոհիշյալի հետ՝

Հոդված 1[խմբագրել]

(Միության ստեղծում)[Ն 1][խմբագրել]

Երկրները, որոնցում կիրառվում է սույն Կոնվենցիան, գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունների հանդեպ դրանց հեղինակների իրավունքները պաշտպանելու համար կազմավորում են Միություն:

Հոդված 2
[Պաշտպանվող ստեղծագործությունները՝ 1. «Գրական և գեղարվեստական ստեղծագործությունները», 2. Արձանագրման հնարավոր պահանջները, 3. Ածանցյալ ստեղծագործություններ, 4. Պաշտոնական տեքստեր, 5. Ժողովածուներ, 6. Պաշտպանման պարտականությունները, պաշտպանումից օգտվող անձինք, 7. Կիրառական արվեստի ստեղծագործությունները և արդյունաբերական նմուշները, 8. Նորություններ]
[խմբագրել]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել]

Նշումներ
  1. Յուրաքանչյուր հոդվածի և առանձին բաժնի տրվեցին վերնագրեր տեքստից օգտվելու դյուրինությունն ապահովելու համար: Ստորագրված տեքստում վերնագրեր չկան: