Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/128

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սարությունը, այն ժամանակ շղթաները կը ջախջախվին ք սու֊ աը կը դագրի և ընկերտւթյունը կը շահի հավասարակշռության մեջ ինչ որ կր կորսնցնե անասնական ուժերու անհավասարու֊ թյան մեջ և այղ հավաս արա կշռութենե կարտադրի ներդաշնա֊ կոլթյունը, ներ դա շնա կութեն են հառաջադիմ ությունն, և հա֊ ռաջադիմութենեն ճշմարիտ լուսավորությունն, որ մտական և բարոյական ուժերուն ամբողջությունն է է

Կոմսն առ Սայտա

Րու կուռս ս, Մա՝ յտա, աշխարհ ե ս և սիրելիներեդ հր աժա֊ րՒլ Վանքի մի մեջ թաղվելով» կուզե՞ս զոհվիր Լա՛վ, բայց զքեզ պաշտող եղբայրդ ալ հետդ զոհելա քաջությունն ունեցիր։ Քեզմով տիեզերքն իմս Է. առանց քեզ ոչնչությունը կը մն*ա ինձ։ Դուն ես ականջն որով կը լսեմ, ղուն ես բերանն որով կը խոսիմ. սիրտ մ՚ ունիմ որ քհղմաէ միայն կր բաըախե։ Մա՚յ֊ տա, վերադարձար աչաղս շալր* վերադարձար բերնիս խոսքը. թեզ պահե միւսյն սիրտս, ղի բուկդ կ այն։

Րայց եթե սւնպա աճաո կաղես զոհդ կատարեի իմաց տուր ինձ որպեսղի իմս ա( ես կատարեմ նույն միջոցին։ Մի՛ վա խե֊ նար երբեք թե գանգատս վանական անդորրությունդ կը վըր֊ դովե։ Ես քու երջանկությունդ երազեցի միշտ, զքեզ բարեբաստ տեսնելու համար տանջանքն ևս սիբելի է ինձ։ Սակայն չեմ կրնար անվրդով տեսնել այն ցուրտ պատանքը զոր ձեռքերդ կր պատրաստեն ջերմ սիրտդ ծածկելու համար* ո՛չ, չեմ կրնար հանդուրժել այդ բանին։ Ըւ։ե ինձ միայն, հա՞րկ է ապրիլ թե մեռնիլ աշխարհիս համար։ Ի մահ՝ ինչպես և ի կյանս միշտ սիրելի պիտի մնաս ինձի համար։

Մա)տսւ առ Տիկին Սիրտ

ճշմարտությունն երևան ելավ♦ Տիգրան հանցավոր չէք վա֊ տորեն խաբած են զինքր։ Տիգրան կեղծած չէր, այլ ճշմարտա֊ պես սիրած էր զիս. բայց ավա՛ղ, ինձ համար \ոչ ևս է նա։

106