Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/465

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


13. Տե՛ս Պուշկինի աոաջաբանը «Ռոալան և Լյռւդմիլա» պոեմի երկրորդ հրատարակության առթիվ (Библиотека великих писателей, под редакцией Венгерова; Пушкин, С— Петербург, 1907, հատ. I, էջ 593) *

14. Նույն տեղում, էջ 686:

15. Կոիլովի Էպիգրամի վերնադիրն է՝ «Эпиграмма рецензенту поэмы «Руслан и Людмила»:

18. Տե՛ս Պուշկինի վերը նշված գիրքը, էջ 290:

17. Ալեքսանդր Նիկոլաեիչ Աֆանասև (1826—1871)—ռռւս ականավռր

ֆպկլորիաո — բանահավաք։ «Ռռւսական ժռղռվրդական հեքիաթները» եռհտ– տոր գրքի հեղինակ։

՝ք8.18и*и М 7 ծանոթագրությանը։

19. իյոսքը Նիկ. Տեր-Ղեոնդյանի «Մայրենի լեզռւ» դասագրքռւմ «վարդուհին և Ցոլակը» հեքիաթի մասին Է (ր տարի, 1909, Էջ 90):

20. Տե՛ս «Դասընկեր», Ա. տարի, այբբե ն ար ա Ա –ընթեր ցար ան, կազմեցին Արշակ Չիլի նկար յան, Տիգրան Ռաշմաճյան և Ավետիք Իսահակյան, երկրորդ տիպ, բարեփոխված, Թիֆլիս, 1911, Էջ 75:

фляльш* (էջ այ

Տպագրվել Է Հթ, 1913, հունիսի 2?, № 140:

1. Տե՛ս «Новое а^емя», 1913, հունիսի 46, .№ 13383, Էջ 4, «Дела армянские» անստորագիր հոդվածը։

Տպագրվել Է Հթ, 1913, սեպտեմբերի 29, № 218:

1. Տե՛ս նույն օրաթերթի 1913 թ. սեպտեմբերի 26—28^ ЖЫа 215— 217-ում, «Հայ ուսուցչությունը» խորագրով աոա^նորդւպները։

2. Ց. Խ.-ն գրականագետ Ցոլակ 1սանզադյս1նն Է։

ՄԵՐ ԱՋԳԱՑԻՆ ՀՈԻԵԼՑԱՆԸ Եվ 'МРЛдЪ <Ш՝ ^ՐԱււԱևՆՈԻԹՑՕԻՆԸ

(Էջ 204)

Տպագրվել Է Հթ, 1913, հոկտեմբերի 12, Ш Ш։

հ^Վյա^ ՏԵՐա^ щтт"ь> 0%тщ

Թ-ն իր այս ելույթն ունեցել Է 1913 թ. նոյեմբերի 28-ին Հայ գրողների ընկերության 20-րղ երեկույթին՝ Վ. Տերյանի մաւփն Վարդգես Ահարոնյանի կարդացած դասախոսությունից հետո*

Տպագրվեյ Է Հթ, 1913, նոյեմբերի 30, № 270:

454