Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/491

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


44. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ո՝ԵՎԿքէՄԻՆ

tШtfu^(9l№^^«|W,l,լ5,.. ^ Հ?*է^ №. 361,

.1 45. ԻՐ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻՆ

Ինքնագիրը պահվում Է ԴԱԹ, ՀԹՖ, № 320: 1. Ստեփան Լիսիցյանի որդին։

46. ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ

Ինքնագիրը պահվում Է ԴԱԹ, ՀԹՖ № 334:

1. Չուչիկ — Ավ. Իսահակյանի որդու՝ Վիգենի փաղաքշական անունը։

2. Ավ. Իսահակյանի կինը։

47. ԱՐ0ԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻՆ

2658

Ինքնագիրը պահվում Է ԴԱԹ, Չոպան յանի ֆոնդ, —յ— ;

Աոաջին անգամ տպագրվել Է՝ «Թոտմանյան, ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ», 1964, հ. I, Էջ 387—389, նամակ № 38:

1. Արշակ Չոպանյան (1872—1954) — հասարակական և մշակութային ականավոր գործիչ, գրող և գրականագետ։

2. 1921 թվականի սեպտեմբերին Թումանյանը եկել Էր Երևան՝ մասնակցելու Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) հիմնադիր ժողովին։

3. Ալեքսանդր Մյասնիկյանը Հայաստանի ժողկոմխորհի նախագահն ու ոազ մական գործերի կոմիսարն Էր։

4. ՀՕԿ-ի կազմակերպման վերաբերյալ ՀՍիյՀ ժողկոմխորհի դեկրետը հը– թապարակվեց 1921 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, իսկ համայն աշխարհի հա– քտթյանը ուղղված ՀՕԿ-ի կոչը՝ սեպտեմբերի 29-ին։

5. Թումանյանո Պոլիս մեկնեց 1921 թ. հոկտեմբերին։

6. ք^անաս^եղծՕ ակնարկում Է գրականության և արվեստի աշխատողներին կենսաթոշակով ապահովելու վերաբերյալ ժողկոմխորհի ընդունած դեկրետը, որը հրապարակվեց 1921 թ. հոկտեմբերի 26-ին, «1ս որ հր դային Հայաստան» թերթի՛ }# 205, Էշ 4:

7. Պողոս Նուպար փաշա (1851—1930) — քաղաքական-հասարակական գործիչ։

48. ԻՐ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻՆ

Ինքնագիրը պահվում է բանաստեղծի ընտանիքի արխիվում։ 1. Համլիկը Պոլսի վրայով գնում էր Փարիզ Սորբոնի համալսարանում ուսանել ոււ

480