Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ7.djvu/625

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


ՔՈԻՉԱԿ ՆԱՀԱՊԵՏԻ ԵՎ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԴՄԱՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱՌԻԹՈՎ

(էջ 197)

Տպագրվել է Հր, 1915, 26 նոյեմբերի, № 266, այնուհետև՝ ԹՔ , էջ 323-329, Եժ IV, 320—326։ Արտատպվում է Հր-ից։ 1 «Пссни ашугов перевод с армяанского», առաջաբան և թարգմանություն Վալերի Բրյուսովի, տե՛ս (РУССКАЯ МЫСЛЬ, СЕНТЯбрЬ, 1915, կ 1-8, 2 Թումանյանը Բրյուսովի խոսքը բերում է իր թարգմանությամբ, ռուսերենը տե՛ս հիշատակված ամսագրի առաջին էջում։ Վ. Բրյուսովն

այստեղ օգտագործում է Ա. Ա. Ֆետի «На книжке стихотворений Тютчева» բանաստեղծության առաջին տողր. «ВОТ Наш ПЭТСНТ На бЛЭГО-родство» (տե՛ս Фет Афанасий Афанасьевич, «Стихотворения», Москва 1970, էջ 397), 3 Թումանյանը ճշտորեն վերապատմում է Բրյուսովի հետևյալ պարբերությունը, И можно сказать, что народ, который дал хотя бы На-аапета Кучака и Саят-Нову (двух поэтов стихи, которых предлагаются вниманию читателей), тем самым уже навсегда включил себя в число культурных наций, участвующих в совместном творчестве Человечества» (տե՛ս վերը հիշատակված ամսագրի էջ 1֊ը)։ 4 Տե՛ս «Նահապետ Քուչակի Դիվանը», Փարիզ, 1902, էջ 49, ԼԱ հայրենն է։ 5 «Տաղ ղարիպի» բանաստեղծության 26-րդ տողն է (տե՛ս Աս. Մնացականյան) ն, Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, Երևան, 1956, էջ 255)։ 6 Լրիվ տողը հետևյալն է. «Մէչկըդ» սալբու չինարի պէս, ռանգըդ փըռանգի ատլաս է» (տե՛ս Սայեաթ-Նօվայ… Գ․ Ախվերդյանի հրատարակձությունը, էջ 93, ԺԸ երգից է)։ 7 Նույն տեղում։ 8 Նույն տեղում, էջ 94։ 9 նույն տեղում, էջ 88, ԺԶ երգից է։ 10 նույն տեղում, էջ 69, Թ երգից է։ 11 նույն տեղում, լրիվ տողր հետևյալն է. «Դըրանըդ նընգած ըլիմ, օ՛վ տէսնէ ասէ՝ տուզաղ իմ»։ Մ. Հասրաթյանն առաջարկում է՝ «Յա՛ր, դըրանըդ նընգած ըլիմ, ով տենե, ասե՝ տուսաղ իմ» (տե՛ս Սայաթ-Նո-ովա, Երևան, 1963, էջ 64)։ 12 «Նահապետ Քուչակի Դիվանը» քննական ուսումնասիրությամ՝բ Հրատարակել է Արշակ Չոպանյանը։ 13 Տե՛ս «նահապետ Քուչակի Դիվանը», էջ 68։