Էջ:Իմամաթ.djvu/163

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հռԼՒռ&ԱՏԻՐՈԻԹԻԻՆհ ռտրՊռտսհԱՆՈՒՄ

155

կամաց գնեցին և սհ փակւսհացրին խս,ւ աններից շատերի կալւածները։ Այո խաղտղութեան հետևւհց տնտեսական զարգացումը, բամբակի, բրգի է մրգեգէնի և գործւածների արտահանոլթիւնը բարձրացրին կ արածների նշանակութիւնը։ Ամբարներում փթոգ հացահտտիկների արտերը* այգԼստանների և պարտէգների փոխարկւհցան, սրանց րհրքի վախարէն երկրամ ներմածւած գրամը բարձրացնելով մթերքի գինր, բանւորի օրականը, բարձրացրեց նոյնպէս կտրածների ար՝ ւ1 կ>ր Վաճառականները և կղերը ոլշքհրը կենգրոնացրին կտրածների վրա և այսօր 1\ տրպա տա կան ի գիւղհրի կէ»իղ շտաբ խտւանի ձեռքից կգերի ու վտճաո ականների ձեռքն է անցեր

10. ներկայումս Ատրպատ ականի կտրածների նշտնաւոր մասն արգէն տնցե/ և յայտնի կգերի ձեռքը և ո է ի գներին։ Հարիւրաար գիւղ ունեցող միւշտէիգները ոակաւաթիւ շեն՛ Մեծ ումեծ կալւածատէր շտհղաղ տները, խտւտնները ու ոար րսւֆները օրից օր ձգտում են ընգարձտկել իրենց միլլքերր։ Միք կ է ո, քաոորգ և վեցեբոբգ բաժին գիւղատէրները հետ զհեաէ կորցնում են իրենց կտրածները։ Փոքրամաս (խրգւս մալիք՝) սեփականութիւններն էլ ուղղակի և անուղղակի մի հսցներով անցնում են մեծ կալւածտտէրների ձեռքր Փոքր կտրածները կլանում են ագահ կղերը և նենգամիտ վաճառականները։ Տկար, թոյւ կտրածտտէրներըք փււքբ կապիտալի աէրերը, գօրեգ կղերի մեծամեծ խաւանների հետ կապ չունեցող հովանաս՚րից գրկւածները՝ չեն կարողանում կար ած պտհսլանել և ակամա—պարուսոորւած են ծախելու:

Ա. ներկայումս կ Պարսկաստանին, բաոի բան նշտնտ կութ եամբ, իշխում է զօրեղր՛. Ոյժի սւոով խոնարհւամ են բոլորլ>-* Ռյմ են կազմում օտար պետութեան հոլատակները.