Էջ:Իմամաթ.djvu/166

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


՜հերը, ս լ։ միշտ տր տնկում են մեծ և զօրեղ կալւած ատ էրների ընթացքի մաոին, մանաւանդ կղերից, որ կաշկանդել են իրենց եկամուտ ի աղբիւ բները, Այդ պաշտօնականները իրենց ունիչաւ և կեղեքիչ վարմունքով թոյլերին և նրանց կալւած•ները ոտնատակ են տալիս, որով նպաստում են մանր կալւած ատիրութեան իսպառ ընկճւ ելա և կործ անւելու Այս անեես ատես պաշտօնականներըէ երբէք չեն մտածում, չեն դդում, որ իրենց կործանիչ ընթացքով թէ իրենց և թէ իր ենց յ ակորդների ենոցն են մարում, հկամուաի, շահի աղ-րիւրները ցամաքեցնում: ներկայի հոսանքը եթէ անարղել իր ընթացքը շարունակէ, կասկած չկա, որ 20—30 տարուց յետո, Ատրպատականւո մ ոչ մի մանր կառածատէր չի մնար Այո չարիքի առաջն առնելը ոչ միայն չի մտածում մանր պաշտօնւսկանութիւնը, այլ նշանաւոր պետական կառավարչապետների և մինիստրների մտքով՛ անդամ չի անցնում սլ և -տութեան այս կործանիչ պարագան։ Ինչպէս կապիտալիս-տական երկրներում անխուսափելի կերպով թոյլերին կուլ են տալիս զօրեւլներբ և կապիտալները կենդ բոհանա մ են մի քանի ձեռքերի մէկ, Այդպէս ճակատագրւած է երևամ Ատր սլա ա ականի վախճանը, շուտով 5—10 ղօբաւոր ճանկեր կը գրաւեն Ա տրպատականի ամրողկ տարածութիւնը։ Մանաւանղ որ բոլոր բարձրաստիճան ծ աո այողների ձգտհւմր, նշան ուրանը, ընդ հանրապէս Իրանում, մաոնաւորապէս Ատրպաաա-//ւսնում, առանց բացառութեան, մեծ կալւած ատիրութիւնն է։ Բաբձրաստիճան ծառայողները իրենց ձգտումով արդարացնում են կղերի և վաճառականների ընթացքը և խուճապում մանր կալւած ատիրութ եանը իսպառ ունեետացներււ։ Այո պաբաղան այնքանրացայայտ ընթացք ունի, ււր վաքը //»«/-ւածատէրները ունեամբեր հառաչելով սպասում են իրենց