Էջ:Իմամաթ.djvu/269

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


կի փաստաբանները ո հալք ահ ետ դարձան, միայն V տրակով ները, որպէս անրարեխիղճ սնանկներ, երկու տարի բանտ նըս տուն և աղատւհցան։ Հակին այնպէս ծածկեց գրաւած ասր

• րտնքն ու դրամը, այնպէււ դաղել տւեց Սարակովհերի իսկական մտահանները, մէկ ղցեցին կհղծւածները, որ հնար չղտան, փաստ չղտան, որ դատաստանի յանձն էին հակիին* Չնայելով որ Պարսիկ և Ռուս վաճտո ականներին յայտնի էր, որ հակին պաշտպանում էր սնանկ Սարակովներին, որ հակին իւր առնելիքները ոտացել էր Սարակովների վերկին ժամանակները ղնած ապրանքով և արած վէոխառութիւններով, չնայելով որ միւկթ էհիդները պաշտպանում էին Պարսիկ յայտնի վաճառական'նհբին, իսկ կօնսալատը իւր քօւ՚օշ աձ)էաՇով ճնշում էր քարդուղարին, բայց և այնպէս հակին մենակ, միայն իւր զօրեղ տղդհցոէթեամբ, քարդուղարին խոնարհեցրեց և իւր կամքբ առաջ տանելով՝ Թաւրիզի հրապարակում ձհււք բերեց զօրհղադոյնի ղիրքը> մարսհց կլանա ծը և մտրսել տւեց իւր հովանաւորւածներին իրենց չարա-գործութիւնը։

14. Այսպիսի դառն փորձերից խբատւած Պարսիկ վաճա ոականը, նա ամէն մի սնանկութեան դէպքում նախ և ա սակ քննում է, թէ ով է իրեն դէմ կանղնած, հրապարակով կամ վարադուրւած. ում հով ան աւորեա լն է կոար ընկնողը և ապա միկոցների է դիմում գործը խաղաղութ համր վերկացնելու, հաշտւելու։ Եթէ սնանկացոգի պահանկատէրների մէկ քրիստոնեա կամ օտարական չկա, գործի գլուխ է անցնում որեէ միւկթ էհիդ, իւր բաժինը ստանալուց յետո, սնանկացողին սև օրւա համար էլ միրան դաղհյ է տալիս, 20—25ո/օ վճարով փակում է հաշիւները և զոհացնում բոլորին: Եթէ պա հանկաւոէրների մէկ գտնւում են ուժեղ անձնաւ սրութիւններ,