Էջ:Իմամաթ.djvu/282

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


բողֆ երեք սւարի կօնսու լսւաին թ ախանձեց, խնդրեց գործլւ հաշտութեամբ վերկացնելու։ Ո՛չ սպառնալիքՏ ոչ բողոք, ոչ էլ խնդիրք չէր ուզում լսեք քարդուզարը, աղերսում էր կօնսուլից—խնդիրը նսւշտութեաւքբ վերկացնել եւ երկու ճագար լիրայով հսւշտւեյ։ Փոխանակ կօնսուլր ստիպելու, սր մոլւայի ժառանգները 10 հազար լիրան հինգ աարւան տոկոսով վճարեն, նա էլ մոլորւեց քարգուզարի նենգամիտ քարոզներով և սկսեց պահանֆատէրին յորդսբել, ստիպել, որ համաձայնի երկու հազար լիրայով։ Առարկում էր, թէ մոլւայի ժառանգներին չի կարող կառավարութիւնը ճնշել, թէ նրանք ոչինչ չունին, իսկ անշարժ կայքերը ծախած ու բաժանած են ժառանգները, թէ գանկատը ապացուցւած չէ և ուրիշ սպառնալիքներ՝. Քարդուզարը տարաւ յադթանակր, վաճառատունը կոՐ9բեց մօտ 7500 լիրա դրամագլխից, 5 հա գար լիրա տոկոսը՝. Իսկ քարդուզարը, ինչպէս պատմում էր մոլւայի ժառանգների հաւաաարմատար ազգականը, այս գոր ծից կերեք էր մօտ երեք հագար լիրա, բացի գի լան ա տան պաշտօնակալների բաժնից՝.

ր. 1882 թլականից մինչև 1893 թ լականը ռուսահպա տակ Տէր "հազարև անց ժաո անգների պահանֆը, 7000 թուման գանձելու համար, Աօու չ-բուլադ նահանդի հաջի ֊Հասան գիւղը քարդուզարից տասներկու հրաւիրակ պաշտօնե աներ էին աղարկւել, ոբ գիւղի տիբոֆ բոնի Թաւրիզ բերեն3 նրա պարտքը վերֆացնելոլ համար է Գիլզատէր քուրդ աղան դի-ւանաաանը հասաաաւած մարհակով պարտք էր վերցրել և ղիւ գերը դրաւ գրել, ոչ մի փաստով ազատւելու հնար չկար, աներաժեշա էր վճարել։ Շմէն մի հրաւիրակ դիւդ հասնելու պէս, սկսում էր տանֆել պարտապանին, իւր սովորական վարձը առնելուց յետո. ստիպել, որ անմիջապէս ճանապարհ