Էջ:Իմամաթ.djvu/302

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


քամ թ չլաս ի պատառր կլ անելուց չեն խղճահարւում և Կա1՜ւածներ գրաւելուց չեն երես դարձնում։ Եթէ պատահի, որ ագհիւ ընթացքով մի ախունդ կարողանա գրաւել ժողովրդի սիրտը, սպաոնալ միւկթ էհիդներին, այն ժամանակ վերքինների դաւով այդսլիսիներին կառավարութիւնը աքսորում է, կամ ոչնչացնում, որպէսզի ամրոխր չկարողանա իւլրտտլ՝. Իսկ իրենք իրենց ինտելիգենտ համարող երիտասարդ պարսիկները այնքան փոքրաթիւ են, այնքան տգէտ ու ապիկար, որրարոյական ուժ չեն ներկայացնում, որ կարողանան կռիւ դուրս գալ և իրենց փայփայած «Թանզիմսթր» (րէֆօրմ) պա և անկե լ և ստիպել գործադրելու: Պարսիկ ադմինիստրատորների տնսահման իրտաւնքները,րարրարոսական պատիժներն ու պատուհասները այնքան զարհուրելի է, որ թոյլ երիտասարդութիւնը չի կտրող երկրա մ դոյութիւնն անդամ ցոյց ղներ ԱմրողԳ Պարսկաստանի իննր միլիօն ժողովրդի կառավարութիւնը, շահնշահի իշխանութիւնը. չունի նոյն իսկ մի հատ ուսումնարան, ոչ թէրարձրագոյնՏ նոյն իսկ միջնակարգ կամ տարրական, որ կարողանա կրթելրարոյապէս աղդարնակութիւնը, իսկ ախունդների մզկիթներում աւան դած այրուրենով քքնչ սնունդ պիտի կարողանա ստանալ մտւոաղ սերունդը։

Բայց Իրանի դատաստանական վիճակն այնքան սոսկալի է, քաղաքների միջնակարգ ևրանւոր դասը այնպիսի անիրա ւութիւնների ենթարկւած է, գրկանքները նրա սրտում այն պիսի խոցեր են գրել, թոքերն այնպէս ենլ վիրսոորել, որ կաւքւս ակամա պիտի ցոյցեր կատար էր և պարտաւորացնէր կառավարութեան գրական օրէնքներ հիմնել և պա չտպան եք ժողովուրդի շահերբ րոնաւորների կամայականոլթիւններից։ Այս կուցերը սաիպե չյին և շահնշահի հրամանով ®՝էհրանում