Էջ:Իմամաթ.djvu/70

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


և Ուղղակի ճանապարհեց Թաւրիզ։ Կեն զլանա կան վարչութեան կարգագրութեան համսւձայհ, Թաւ բիզից էլ մի քանի օրյետո ուղարկեցին Մաքու, ուր բանտաբկուած մնաց բերդում երկար ժամանակ, Մաքուի իշխան Ալի խանի մօտ, որից անչափ յարգւած էր։ Պարսից կառավարութիւնը կալանաւո րեց հաբին, բայց չկարողացաւ շղթայել, կապկպել նրա քա րոզութիւնը, որբ հսկայական քայլերով մտնում էր Պարսկաստանի նշանաւոր քաղաքները, ալանները, ժողովուրդը, պաշ աօնականները, զօրքը, մինչև անգամ կղևրը խոնարհում և հպատակում էին այն կալա\ս։ւորին, որը Մասիսի լանջերից աչքերը յառած գէպի արևելք, Այդ ժողովրդի վիճակով էր սէՐչոբւում և գրիչը սրտի արիւնի մէջ թաթախելով, նրանց յորգոր էր գրամ սթափւելու իրենց ղտրևոբ լեաարղիական քնից\, Բաբի քարսզութեան երբորդ տարին, երթ նրան տարան Մ աքս ւի րերդր, արգէն եզդ, Քիրման, Իսֆահան, Թէհրան, Րէշտ, Մաղանղարան, %ա զուին, Ջէնֆան, &աւրիզ տեա ւոր հետևողներ ունէբ Բաբիականութիւնը, այն էլ ևրկբի հասկացող դասից, նշանաւոր կղերից և Սէիդ Ալի-Մէհմէդի նամակները, բթօշիւրները, գրքերը նրա աշակերտները ան-խափան Մաքուից տանում էին, տարած ում էին Իրանի ամէն կողմը. ամէն տեղ արտաղրլում և սփսւամ էին ժողովրդի բո-լհր խաւևբում։ ՝ (Լատ կարճ ժամանակամիջոց քարոզեց թ արը, եօթը տարի, որից 1ոՐս տարին բանտաբկուած էր և Այդ ե4>թը տաբուան ընթացքում անչափ ղլաւածներ թողեց, ո բոնցից նչանաւորնեբն են, 1. Բէյանը Արաբի (մեկնութիւն սուրիէի-բէղարա), նոյնը ֆարսի, 2. Ահսան էլ Գսաս (ւղատ մութիւնների սքանչելիքը), 3. Թաֆսիրի սիւրիէի Քէֆսէր (Քէֆսէրի բացատրութիւնը), 4. Գելաիլի Սէբէա (եօթը փաստեր51։ նամակներ հաջի-Միրզա-Աղասի մեծ՛ վէզիբին և ու*