Էջ:Իմամաթ.djvu/77

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


պարսկական զինարների և անկուշտ ՜պաշտօնակտլների հետ, որոնք կհղեք ում, կողս զտում էին պատահած ին և զար ղրր՜ պարտութիւններով տանեում էին նոյն իսկ ոչ Բաբիներին։ Պաշտոնականները և շիա-կզեբը զուր մատնութիւննեբով* ղրպարտութիւններով կեղեքում էին ոմբսղհ նահանգը և ողբաց նամ թ շւաո ազղաբնակութիւնը։

16. Կռիւն այնտեղ հասաւ, որ կառավարս լթիւնը ա ասր հազար զօրք ուղարկեցք թնդանօթներով և հեծելազորքով, որոնք ռմբակոծում էին ապառաժները, այրերն ու անտառները։ Յուսահատութիւնից րսրրսքւած Բաբիները անվերջ ի Գնում էին լեռներից, հաբ։ Ածու մ, կոտորում, ցրւում էին զինւորական ղնղհբլւ, սրանւյ վա՛ոողը, զէնքերը, ուտելիքը յավղսւակեւով՝ վերադառնում էին իրենց ապաստանները։ Մինչև անգամ պարսիկ զինւորների ձեռքից թնդանօթները խլեցին, լեռները տարան Բաբիները և ղրանցով հալածեցին ղ°րքին։ Կուող Բաբիների թ իւր թէև եօթ բ-ութը հարիւրից աւելի չէբ, բայց նրանց սարոափը ղողացնում էր բանակի սպարապետ հահղաղա ֆէրման-ֆէրմային, որը չէր իմանում, թէ (Ռւչ հնարքով խարի ապստամբներին և նրանց քնեէ։ Բայց և այնպէս վ^ղւյը, ցուրտը մթերքի պակասութիւնը, կանանց, եքւեխաների տան հանքը, երկու տար լան - անվերջ յո գնա ծութիւնը, հղեր ի ղրգռումները թուլացրին և ստիպեցին Բաբիներին ղիհանելու, հալ ու տալու պարսիկ զորականին, անձնատուր լինելու իրենց դահիճներին։ Հրամանատարը բա՝ բիների գլխաւորներին կոտորել տւեցէ նշանաւորներին ուղարկեց Փարսի սա անի զանազան քաղաքները և ալանները խայատոտկութեամբ տանեելու և սպանելու, երեխաներին, կանանց և աղջիկներին գերի վարեցին հի բաղ զարհուրելի տեսարաններով։ Զօրքերբ իրենց նիզակների ծայրերին ցցած