Էջ:Լetter, Toros Toramanyan.djvu/476

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է


92. ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻՆ


(էջ 176)Բնագիրը՝ ՀՍՍՀ ԿՄ ԳԱԹ։ Տպագրվում է առաջին անգամ։
1. Թորամանյանը նկատի ունի իր «Տեկորի տաճարը» ուսումնասիրության
առաջաբանում հայտնած այն միտքը, թե գոյություն ունեն իրեն «հուսահատեցնելու» և իր կատարած գործը «սպանելու» ձգտող անձնատրություններ։
2. Տե՛ս 63-րդ նամակի № 5 ծանոթությունը։
3. Տե՛ս 30-րդ նամակի № 5 ծանոթությունը։
4. Տե՛ս 61-րդ նամակի № 2 ծանոթությունը։
5. Տե՛ս 50-րդ նամակի № 3 ծանոթությունը։
6. Տե՛ս 59-րդ նամակի № 10 ծանոթությունը։
7. Տե՛ս նամակ № 67։
8. Տե՛ս 75-րդ նամակի № 1 ծանոթությունը:
9. Տե՛ս 78-րդ նամակի № 2 ծանոթությունը։
10. Ակնարկված տողերը տպագրված են՝ «Անահիտ», 1911, № 5 — 6 միացյալ
համարում, էջ 135, որտեղ հեղինակը առաջին անգամ Թորամանյանին համեմատում է Կոմիտասի հետ։

93. ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻՆ


(էջ 179)Բնագիրը՝ ՀՍՍՀ ԿՄ ԳԱԹ։ Տպագրվում է առաջին անգամ։
1. Տե՛ս 75-րդ նամակի № 1 ծանոթությունը։
2. Ակնարկը Արշակ Չոպանյանի խմբագրությամբ հրատարակվող «Անահիտ
հանդեսի մասին է, որի լույս ընծայումը դադարեցվել էր 1912—1929 թվականներին։

94. ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՄԱՆՅԱՆԻՆ


(էջ 180)Բնագիրը Թ. Թորամանյանի արխիվում, նրա ժառանգների մոտ։ Տպագրվում
է առաջին անգամ։
1. Հիշատակված անձնավորություններից նամակներ Թորամանյանի արխիվում
չեն պահպանվել։
2. Տե՛ս 74-րդ նամակի № 1 ծանոթությունը։

95. ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻՆ


(էջ 185)Բնագիրը՝ ՀՍՍՀ ԿՄ ԳԱԹ։ Տպագրվում է առաջին անգամ։
1. Խոսքը վերաբերում է Թորամանյանի «Նորագույն կարծիքներ հայ ճարտա-