Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 1.djvu/719

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


719 ՀԱ0ԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՃՅՈԻՂԱՑԻՆ ԽՈՐՀՈԻՐԴՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Բաղդասարյան Ա. Բ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ (նախագահ), Աբրահամյան Գ. Ս., աշխ. գիտ. թեկնածու, Ադամյան Ն. Կ., Ասլանյան Ա. Ա., աշխ. գիտ. թեկնածու, Ավետիսյան Կ.Մ., աշխ.գիտ. թեկնածու, Գաբրիելյան Տ. Կ., աշխ. գիտ. դ–ր, Գրգեարյան Հ. Ղ–, աշխ. գիտ. թեկնածու, Դուլյան Ս. Մ., աշխ. գիտ. թեկնածու, Ջոհրարյան Լ.Ն., աշխ. գիտ. թեկնածու, Զուբյան Գ. Դ., աշխ. գիտ. դ–ր, Հակոբյան Թ. Թ., պատմ. գիտ. դ–ր, Հովհաննիսյան Հ. Մ., աշխ. գիտ. թեկնածու, Մուրադյան Ղ. Տ., աշխ. գիտ. թեկնածու, Սարգսյան Գ.Ն., աշխ. գիտ. թեկնածու, Վսւլեսյան Լ. Տ., աշխ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Օհանյան Կ. Օ., աշխ. գիտ. թեկնածու։

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈԻԹ9ԱՆ Միրզոյան Լ.Վ., ֆիզմաթ գիտ. դ–ր (նախագահ), Թովմասյան Հ.Մ., ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Թումանյսւն Բ. Ե., ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Մարգարյան Բ.Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Քալլօդլյսւն Ա. Տ., ֆիզմաթ գիտ. դ–ր։

ԱՐՎԵՍՏԻ Զարյան Ռ. Վ., արվ. դ–ր (նախագահ), Աթայան Ռ. Ա., արվ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Ազարյան Լ.Ռ., արվ. թեկնածու, Գյոդակյսւն Գ. Շ., արվ. թեկնածու, Դավթյան Ս. Ս., արվ. թեկնածու, Դրամբյան Ռ.Գ., արվ. թեկնածու, Թահմիզյան Ն. Կ., արվ. թեկնածու, Լիսիցյան Ս.Ս., պատմ. գիտ. դ–ր, Խալսւթյսւն Լ.Ա., արվ. թեկնածու, Հսւխվերդյան Լ.Հ., բան. գիտ. դ–ր, Հակոբյան Տ. Տ., արվ. թեկնածու, Հակոբջւսնյան Վ. Ա., Հարությունյան Վ. Ն., արվ. թեկնածու, Հովսւկիմյսւն Բ. Մ., Հովհաննիսյան Հ. Վ., արվ. թեկնածու, Ղազարյան Մ. Մ., արվ. թեկնածու, Մաթևոսյան Վ. Հ., արվ. թեկնածու, Մելիքսեթյսւն Ս. Ա., արվ. դ–ր, Մուրադյան Մ.Հ., արվ. դ–ր, Ռիզաև Ս.Ա., արվ. դ–ր։

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Միրզոյան Ս. Հ., ՍՍՀՄ ԲԳԱ թղթ .–անդամ (նախագահ), Ադա– ջսւնյսւն Գ. Ի., բժշկ. գիտ. դ–ր, Գևորգյսւն Հ. Հ., Հակոբյան Հ. Մ., բժշկ. գիտ. թեկնածու, Հարությունյան Ռ. Հ., բժշկ. գիտ. դ–ր, (նախագահի տեղակալ), Մարգարյան Պ. Հ., բժշկ. գիտ. դ–ր, Մի1 նասյան Գ. Ա., բժշկ. գիտ. դ–ր, Նսւրիմսւնով Ջ. Մ., Շարիմանյան Ս. Ս., բժշկ. գիտ. դ–ր։

ԳՑՈԻՂԱՏՆՏԵՍՈԻԹՑԱՆ Կարապետյան Ս. Կ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Աղախանյան Գ. Ա., գյուղատնտ. գիտ. թեկնածու, Բոյսւխչյսւն Հ. Բ., անասնաբուժական գիտ. դ–ր, Գրձելյան Գ. Փ., Ղ–արյան Վ. Ա., տնտ. գիտ. թեկնածու, Կարագյոզյան Ս.Մ., Ղազարյան Ե.Ս., ՄաթհոսյանԱ. Ա., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ .–անդամ (նախագահի տեղակալ), Մալաթյան Ն. Ա., գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, Միրիմանյան Խ.Պ., գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, (Մովսիսյան Ե.Մ.|, գյուղատնտ. գիտ. դ–ր, Ոսկանյան Վ. Բ., գյուղատնտ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ)։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ Նալբանդյան Վ. Ս., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ .–անդամ (նախագահ), Աղա– բաբյան Ս. Բ., բան. գիտ. դ–ր, Այվազյան Ղ. Վ., բան. գիտ. թեկնածու, Անասյան Հ. Ս., բան. գիտ. թեկնածու, Գսւսպար– յան Ա.Մ., բան. գիտ. թեկնածու, Գրիգորյան Ա.Պ., բան. գիտ. դ–ր, Գրիգորյան Գ.Ա., բան. գիտ. դ–ր, Գրիգորյան Շ. Ս., բան. գիտ. թեկնածու, Դարոնյան Ս. Կ., բան. գիտ. դ–ր, Թաթոսյան Գ. Ա., Թամրազյան Հ. Ս., բան. գիտ. դ–ր, Թովւչյսւն է. Ս., բան. գիտ. թեկնածու, Ինճիկյան Ա. Մ., բան. գիտ. դ–ր, Խաչատրյան Պ. Մ., բան. գիտ. թեկնածու, Կուրտիկյան Ս. Մ., Հակոբյան Պ.Հ., բան. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Հայրապետյան Ղ– Թ.. Հարությունյան Ս. Բ., բան. գիտ. դ–ր, Ղանալանյան Ա. Տ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ .–անդամ, Մանուկյան Ս. Ա., բան. գիտ. թեկնածու, Մկրյան Մ. Մ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ .–անդամ, Մկրտչյսւն Լ. Մ., բան. գիտ. դ–ր, Մնացականյան Վ. Մ., բան. գիտ. դ–ր, Նագինյսւն Ա. Մ. ,,բան. գիտ. թեկնածու, Ներսիսյան Լ. Հ., Ձուգասզյսւն Բ. Լ., բան. գիտ. թեկնածու, Պարտիզունի Վ. Զ., բան. գիտ. դ–ր, Պիվազյան Է.Ա., բան. գիտ. թեկնածու, Տրբաշյան է. Մ., բան. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ասւնթրոսյան Ն.Մ., բան. գիտ. թեկնածու, Սարինյան Ս.Ն., բան. գիտ. դ–ր, Սողոմոնյան Ս.Ա., բան. գիտ. դ–ր, Ստե– փանյաե Գ. Ւ»., բան. գիտ. դ–ր, Տեր–Ղնոնդյան Ա. Ն., պատմ. գիտ. թեկնածու։

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈԻԹ0ԱՆ Մկրտչյան Ս. Ս., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ասլան– յսւն Ա. Տ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ, Ավագյան Լ. Ա., երկրաբա– նա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Բալյան Ս.Պ., աշխ. գիտ. դ–ր, Բոշնաղյան Պ. Ս., երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Գաբրիելյան Ա. Հ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ (նախագահի տեղակալ), Խաչատրյան է. Ա., երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր, Հակոբյան Ց.Գ., երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր, Հարությունյան Վ. Պ., Երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Մալխասյան Է. Գ., երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր, Մաղաքյան Հ.Գ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Շիրինյան Կ.Գ., երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. թեկնածու, Քոչարյսւն Ա. Ե., երկրաբանա–հանքաբանական գիտ. դ–ր։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Հովհաննիսյան Ա. Ռ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ինճիկյան Հ. Դ., պատմ. գիտ. թեկնածու, Կիրակոսյան Տ. Ս., պատմ. գիտ. դ–ր, Հարությունյան Գ.Մ., պատմ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Հովհաննիսյան Ն. Հ., պատմ. գիտ. դ–ր, Սահակյան Ռ. Վ., պատմ. գիտ. թեկնածու, Սարգսյան Ե.Ղ., պատմ. գիտ. դ–ր։

ԺՈՂԿՐԹՈ ՒԹՑԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Սիմոնյան Շ. Ս., ՍՍՀՄ մանկվ. ԳԱ թղթ .–անդամ (նախագահ), Թութունչյսւն Հ.Մ., հոգեբան, գիտ. դ–ր, Խուդոյսւն Ս. Կ., մանկվ. գիտ. թեկնածու, Մազմանյան Մ.Ա., ՍՍՀՄ մանկվ. ԳԱ իսկական անդամ (նախագահի տեղակալ), Մաթևոսյան Ա. Ս., պատմ. գիտ. թեկնածու, Մելքումյան Մ. Ս., մանկվ. գիտ. թեկնածու, Մովսիսյան Ս. Ա., Նազիկյան Գ. Ա., մանկվ. գիտ. թեկնածու։

ԼԵԶՎԻ Ղարիբյան Ա. Ս., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Աբրահամյան Ա.Ա., բան. գիտ. դ–ր, Աբրահամյան Ս.Գ., բան– գիտ. դ–ր, Աղայան է. Բ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ, Առաքելյան Վ.Դ., բան. գիտ. դ–ր, Իշխանյան Ո–. Ա., բան. գիտ. թեկնածու, Մարգարյան Ա. Ս., բան. գիտ. դ–ր,Պետրոսյան Հ. Զ., բան. գիտ. թեկնածու, Ջահուկյան Գ. Բ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ, Քոսյսւն Վ.Ա., բան. գիտ. դ–ր։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ Բունիաթյան Հ. Ի»., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ավետ– յան Հ. Ս., կենսբ. գիտ. թեկնածու, Աֆրիկյսւն է. Գ., կենսբ. գիտ. դ–ր, Բատիկյան Հ.Գ., կենսբ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ծատուրյան Թ. Գ., կենսբ. գիտ. թեկնածու, Հայրապետյան Ա. Ա.. կենսբ. գիտ. թեկնածու, Ղազարյան Վ. Հ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ։ ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԵՎ ՍՍՀՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Ներսիսյան Մ.Գ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գալո– յան Գ.Ա., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ (նախագահի տեղակալ), Գրիգորյան Ջ. Տ., պատմ. գիտ. դ–ր, Դիլոյան Վ.Ա., պատմ. գիտ. թեկնածու, էլչիբեկյսւն Հ.Մ., պատմ. գիտ. թեկնածու, Թորոսյան Զ. Լ., Հակոբյան Ա. Մ., պատմ. գիտ. դ–ր, Հարությունյան Ա. Հ., պատմ. գիտ. դ–ր, Ղազարյան Հ. Մ., պատմ. գիտ. դ–ր, Պարսամյան Վ. Ա,, պատմ. գիտ. դ–ր։ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Խաչիկյան Լ. Ս., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Բար– թիկյան Հ. Մ., պատմ. գիտ. դ–ր, Երեմյան Ս. Տ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղակալ), Լալաֆարյան Ս. Պ., Հակոբյան Վ. Ա., պատմ. գիտ. դ–ր, Հակոբյան Ս. Ե., պատմ. գիտ. դ–ր, Պողոսյան Ս.Պ., պատմ. գիտ. դ–ր, Վարդանյան Վ.Մ., պատմ. գիտ. թեկնածու։

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Աոաքելյան Բ.Ն., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–սւնդամ (նախագահ), Ղա– ֆադարյան Կ. Գ., պատմ. գիտ. դ–ր, Վարդանյան Դ. Ս., պատմ. գիտ. թեկնածու։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Հարությունյան Վ. Մ., ճարտ. դ–ր (նախագահ), Բաբայան Լ. Մ. (նախագահի տեղակալ), Երեմյան Ա. Բ., ճարտ. թեկնածու, Զսւր– յան Ա. Կ., ճարտ. թեկնածու, Զորյան Լ. Ս., Կանայան Ա. Խ., Հասրաթյան Մ. Մ., ճարտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Մնացականյան Ս. Խ., ճարտ. դ–ր։

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ Շահինյան Ա. Լ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ալեք– սանդրյան Ռ. Ա., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ .–անդամ (նախագահի տեղակալ), Աոաքելյան Ն. Հ., ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Թալալյան Ա. Ա., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ .–անդամ, Համբարձումյան Գ. Հ., ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Ներսիսյան Ա. Բ., ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու։

ՄԱՄՈՒԼԻ, ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ Մնացականյան Ա. Ն., պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Բաբլո– յան Մ. Ա., բան. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Բար– սեղյան Խ. Հ., պատմ. գիտ. դ–ր, Ղուկասյան Վ.Գ., բան. գիտ. թեկնածու, Մխիթարյան Մ. Հ., բան. գիտ. թեկնածու, Քեշիշյսւն Գ. Ս., Ֆելեքյան Հ. Հ., պատմ. գիտ. դ–ր։

ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ Համբարձումյան Ս. Ա.* ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Աբրահամյան Բ. Լ., ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ.–անդամ, Ձոբանյան Կ. Ս., ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Սապոնջյսւն Օ. Մ., ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս։

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ Խանջյսւն Գ. Ս., ՍՍՀՄ գեղ. ակադեմիայի իսկական անդամ (նախագահ), Ասլյան Ա. Ա., Ստեփանյան Ս. Շ., ՀՍՍՀ վաստ. նկարիչ, Տիրատուրյան Կ.Թ., ՀՍՍՀ ժող. նկարիչ։

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ Եսայան Ա. Ա., իրավ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Գուլքանյան Ռ. Հ., Գևորգյան Ա. Ա., իրավ. գիտ. թեկնածու, Թովմասյան Ա. Թ., իրավ. գիտ. դ–ր, Լալայան Ա. Ս., իրավ. գիտ. թեկնածու, Մուսսւ– խանյան Վ. Ա., իրավ. գիտ. թեկնածու, |Ներսիսյան Ա. Ս.|, իրավ.